กินอาหารไม่ตรงเวลา

อุทาหรณ์! กินอาหารไม่ตรงเวลา ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

กินอาหารไม่ตรงเวลา
กินอาหารไม่ตรงเวลา

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารคืออะไร?

มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในเยื่อบุกระเพาะอาหาร อาการในระยะเริ่มต้นอาจไม่รุนแรงและมีลักษณะคล้ายกับอาการของโรคอื่น ๆ เช่น อาหารไม่ย่อย เรอบ่อย แสบร้อนกลางอก ปวดท้อง แน่นท้อง กลืนอาหารลำบาก เป็นต้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารบางชนิด อาหารรมควัน รวมถึงผู้ที่เคยเป็นโรคมะเร็งที่ส่วนอื่นของร่างกาย มะเร็งกระเพาะอาหารมักพบในเพศชายได้มากกกว่าในเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารมีอาการอย่างไร?

ในระยะเริ่มแรกของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารอาจไม่แสดงอาการของโรค หรือมีอาการที่ไม่รุนแรงและคล้ายกับอาการของโรคอื่น ๆ แต่หากเนื้อร้ายเจริญเติบโตขึ้น จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น และอาจพบอาการดังต่อไปนี้

  • ปวดหรือจุกที่ลิ้นปี่
  • แน่นท้องหรือปวดท้องหลังรับประทานอาหาร
  • อุจจาระเป็นเลือด
  • อาเจียนเป็นเลือด
  • กลืนอาหารลำบาก
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
  • รู้สึกอิ่มหลังรับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ
  • รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลียจากภาวะโลหิตจาง
  • ดีซ่านโดยมีอาการผิวและตาเหลือง
มะเร็ง
การดูแลร่างกายให้แข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้

เนื่องจากยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดว่าโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเกิดจากสาเหตุใด แต่การ กินอาหารไม่ตรงเวลา การติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter Pylori) ซึ่งทำให้เกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง การรับประทานอาหารประเภทรมควันของหมักดองหรือปลาเค็ม และการสูบบุหรี่ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ ดังนั้นจึงควรหันมาใส่ใจสุขภาพ คอยใส่ใจและสังเกตร่างกายของตนเอง ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ก็จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคได้ดีขึ้น

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจ คลิก

เบคอน อาหารปลิดชีวิตคนจากมะเร็งได้พอ ๆ กับบุหรี่

10 อาหารก่อมะเร็ง ยิ่งกินมาก ยิ่งทำลายสุขภาพ

ไขมันเลว คืออะไร พร้อมวิธีกำจัดออกจากร่างกาย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Pattaraporn Suriyamanee, ไทยรัฐออนไลน์, พบแพทย์

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X