วัคซีน HIB

อนุมัติแล้ว! เด็กไทยฉีด “วัคซีน HIB” ฟรี!! ป้องกันได้ 5 โรค

Alternative Textaccount_circle
event
วัคซีน HIB
วัคซีน HIB

วัคซีน HIB เป็นวัคซีนที่ฉีดเพียงเข็มเดียว สามารถป้องกันได้ถึง 5 โรค คือ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุวัคซีนนี้เข้าเป็นหนึ่งในวัคซีนพื้นฐานแล้ว

อนุมัติแล้ว! เด็กไทยฉีด “วัคซีน HIB” ฟรี!! ป้องกันได้ 5 โรค 

การให้วัคซีนแก่ลูกน้อยเป็นวิธีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่สำคัญ วัคซีนจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคเป้าหมาย เมื่อเด็ก ๆ ได้รับวัคซีนแล้วจะทำให้โอกาสป่วยเป็นโรคติดต่อต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก ทั้งยังลดความพิการและการเสียชีวิต เด็ก ๆ จึงมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย โดยวัคซีนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ วัคซีนพื้นฐาน และ วัคซีนเสริม

  • วัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่อยู่ในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ แนะนำให้ได้ใช้ในเด็กไทยทุกคน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดให้เด็กไทยทุกคนสามารถรับวัคซีนที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ ณ สถานพยาบาลทุกแห่งในเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ซึ่งโดยปกติแล้ว เด็กไทยในวัย 2, 4, และ 6 เดือน จะได้รับวัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และตับอักเสบบี ฟรี
  • วัคซีนเสริม คือ วัคซีนทางเลือก เป็นวัคซีนที่มีประโยชน์แต่ยังมีราคาสูง จึงไม่สามารถจัดหาให้แก่เด็ก ๆ ทุกคนได้ ซึ่งในหลาย ๆ ครั้งก็ก่อให้เกิดโรครุนแรง ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
วัคซีนฟรี
วัคซีนฟรี

ก่อนหน้านี้ วัคซีน HIB ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของวัคซีนพื้นฐาน หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการเสริมวัคซีนตัวนี้ คุณพ่อคุณแม่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง แต่เนื่องจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียฮิบ (HIB) มีความรุนแรงสูง พบการป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  ปีละประมาณ 200 ราย แต่มีอัตราการตายสูงถึง 10%

ซึ่งการนำวัคซีนใหม่มาให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบให้บรรจุวัคซีนป้องกันโรคฮิบ เป็นวัคซีนพื้นฐาน เข็มเดียวป้องกันได้ 5 โรค คือ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งได้เริ่มใช้แล้วในปี 2562 นี้

ทั้งนี้ วัคซีนฮิบในรูปแบบวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค คือ คอตีบ- บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTwP-HB-Hib) ฉีด 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน จะทำให้เด็กไทยที่เกิดใหม่ปีละ 7 แสนคน ปลอดภัยจากโรคฮิบ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกได้บรรจุและให้บริการวัคซีนฮิบมานานแล้ว พบว่ามีความปลอดภัย ช่วยลดการป่วยและตายได้มากอีกด้วย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ รู้จักกับโรคฮิบ และทำไมถึงต้องฉีดวัคซีน HIB?

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up