ไข้เลือดออก

ปลายฝนต้นหนาว ไข้เลือด ออกกลับมาอีกแล้ว พ่อแม่เฝ้าระวังด่วน!

event
ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก

สถานการณ์ ไข้เลือดออก โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง อัพเดตเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วแต่ก็พบว่ามีผู้ป่วยแล้วกว่า 21,414 คนนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 17 คน

โรค ไข้เลือดออก พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเรียงลำดับจากภาคกลาง 8,742 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,031 คน ภาคเหนือ 3,356 คน และภาคใต้ 3,285 คน กลุ่มอายุที่พบว่าป่วยมากที่สุดได้แก่ เด็กโตอายุ 10-14 ปี เด็กอายุ 5-9 ปี วัยรุ่นอายุ 15-24 ปี เด็กเล็กอายุ 0-4 ปี และผู้ใหญ่อายุ 25-34 ปี ตามลำดับ และพบว่ากลุ่มนักเรียนป่วยเป็นไข้เลือดออกสูงสุด

สถานการณ์ไข้เลือดออก
ฤดูไข้เลือดออก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดที่มีผู้เป็นโรคไข้เลือดเลือดมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตราด กรุงเทพฯ ระยอง ภูเก็ต พังงา สงขลา จันทบุรี อุบลราชธานี สุรินทร์

กระทรวงสาธารณสุขจึงเตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ เป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้ บางครั้งมีอากาศร้อนจัด สลับกับพายุลมแรง มีฝนตก ทำให้เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้ โดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ เด็ก และผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว และขอความร่วมมือให้ทุกครอบครัวช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นต้นเหตุของไข้เลือดออก โดยเฉพาะภาชนะต่างๆ ภายในบ้านที่มีน้ำขัง ให้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆ หรือคว่ำน้ำทิ้งทุกๆ 7 วัน

อ่านต่อ “วิธีป้องกัน และวิธีรักษาโรคไข้เลือดออก” คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up