มะเร็งในเด็ก

แม่ท้องต้องเลี่ยง! ถ้าไม่อยากเสี่ยงให้ลูกเป็น “มะเร็งในเด็ก”

Alternative Textaccount_circle
event
มะเร็งในเด็ก
มะเร็งในเด็ก

มะเร็งในเด็ก แม้ว่าจะพบได้น้อยกว่ามะเร็งในผู้ใหญ่ แต่ก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้ว จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่ลูกน้อยและพ่อแม่เป็นอย่างมาก แต่รู้หรือไม่ว่า โรคมะเร็งในเด็ก สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ หากแม่ท้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้

แม่ท้องต้องเลี่ยง! ถ้าไม่อยากเสี่ยงให้ลูกเป็น “มะเร็งในเด็ก”

มะเร็งในเด็ก คืออะไร?

โรคมะเร็งในเด็ก คือ โรคมะเร็งที่เกิดในทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 15 ปี แต่เป็นโรคมีอัตราเกิดน้อยกว่าในผู้ใหญ่มาก คิดเป็นประมาณ 1 ใน 10 ของโรคมะเร็งในผู้ใหญ่ และเกือบทั้งหมด เป็นมะเร็งชนิดแตกต่างจากผู้ใหญ่

ในผู้ใหญ่ มักจัดแบ่งชนิดของโรคมะเร็งตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็งกล่องเสียง โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปอด หรือ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  แต่โรคมะเร็งในเด็ก จะแบ่งตามลักษณะชนิดของเซลล์มะเร็ง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานการพบการเกิดโรค เรียงตาม 12 ลำดับที่พบบ่อย ดังนี้

โรคมะเร็งในเด็ก
โรคมะเร็งในเด็ก สามารถเกิดได้กับทารกแรกคลอดจนก่อนถึงอายุ 15 ขวบ
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
 • โรคเนื้องอก/มะเร็งสมอง (Brain tumors)
 • โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)
 • โรคมะเร็งประสาทซิมพาทีติค ชนิด นิวโรบลาสโตมา
 • โรคมะเร็งลูกตา ชนิด เรติโนบลาสโตมา (มะเร็งจอตา โรคตาวาว)
 • โรคมะเร็งไตชนิดวิมทูเมอร์/มะเร็งไตในเด็ก/มะเร็งวิมส์ (Wilms’tumor)
 • โรคมะเร็งตับ ชนิด เฮปาโตบลาสโตมา(Hepatoblastoma)
 • โรคมะเร็งกระดูกชนิด ออสติโอซาร์โคมา(Osteosarcoma) และ ชนิด อีวิง (Ewing’s saroma)
 • โรคมะเร็งกล้ามเนื้อ ชนิด แรบโดไมโอซาร์โคมา (Rhabdomyosarcoma)
 • โรคมะเร็งของอวัยวะ/เนื้อเยื่อต่างๆ ชนิด เจิมเซลล์ (เนื้องอกเจิมเซลล์ มะเร็งเจิมเซลล์/Germ cell tumors)
 • โรคมะเร็งเยื่อบุผนังอวัยวะ ชนิด คาร์ซิโนมา
 • โรคมะเร็งชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวแล้วทั้งหมด ซึ่งมักเป็นชนิดพบน้อยมาก ประปราย และมักสัมพันธ์กับการมีพันธุกรรมผิดปกติของเด็ก

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ ปัจจัยเสี่ยงให้เกิด มะเร็งในเด็ก ที่แม่ท้องต้องระวัง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up