แม่เตรียมเฮ!! คาดอนุมัติ เด็กไทย หยอดโรต้าฟรี ปี63

account_circle
event

ไวรัสโรต้าต้นเหตุของโรคท้องร่วงในเด็กเล็ก สามารถป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยวัคซีน ภาครัฐจึงส่งเสริมให้ หยอดโรต้าฟรี โดยกำหนดให้ลูเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด วางแผนจะเริ่มต้นปี 2563 เป็นต้นไป

รัฐผลักดัน ปี63 เด็กไทยทุกคน หยอดโรต้าฟรี ปี 2563

ปัจจุบันวัคซีนโรต้า ยังเป็นวัคซีนเสริมนอกเหนือจากวัคซีนพื้นฐาน ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เด็กไทยทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 12 ปีต้องรับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และป้องกันโรคร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายต่อเด็กได้

หยอดโรต้าฟรี

ที่ผ่าน หากคุณแม่ต้องการพาลูกไปรับวัคซีนโรต้าได้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  โดยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 2,000 บาทขึ้นไป แตกต่างกันไปตามแต่ละโรงพยาบาล แต่ในปี 2562 มีข่าวดีสำหรับคุณแม่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถนำลูกอายุ 2 เดือนขึ้นไปเข้ารับการ หยอดโรต้าฟรี ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยทุกแห่งตลอดทั้งปี

โรต้าเป็นวัคซีนพื้นฐานเมื่อไหร่

ส่วนคุณแม่ในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศยังไม่ได้รับสิทธิหยอดโรต้าฟรี ซึ่งหลายหน่วยงานได้พยายามผลักดันให้มีการเพิ่มวัคซีนโรต้าเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนมต้องได้รับ และมีสิทธิรับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ล่าสุด นายแพทย์ ทวีโชติพิทยสุนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (บอร์ดวัคซีน) ได้พูดถึงความคืบหน้าถึงเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแล้ว

หยอดโรต้าฟรี

ที่ผ่านมาได้ทำโครงการนำร่อง หลอดโรต้าฟรี ในหลายพื้นที่ของประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลดีและข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ เช่น การขนส่ง การจัดเก็บวัคซีน และคนให้วัคซีนทำได้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งพบว่าวัคซีนให้ผลดี และคาดว่าในปี 2563 จะประกาศให้ วัคซีนโรต้า เป็นวัคซีนพื้นฐานของไทยตัวต่อไป เพื่อกำหนดให้เด็กแรกเกิดทุกคนต้องได้รับวัคซีน และหยอดให้ครบทั้ง 3 ครั้ง

วัคซีนโรต้าที่ใช้กันอยู่มี  2 ประเภท คือ แบบ Rotarix หยอด 2 ครั้ง กับแบบ Rotateq หยอด 3 ครั้ง ซึ่งมีประสิทธิภาพเหมือนกัน ส่วนจะเลือกใช้วัคซีนชนิดใดเป็นวัคซีนพื้นฐานต้องอยู่ที่การแข่งขันด้านราคาเป็นสำคัญ สำหรับคุณแม่ท้องที่มีกำหนดคลอดลูกน้อยในปี 2563 ก็เตรียมตัวพาลูกไปรับวัคซีนได้แน่นอน แต่การ หยอดโรต้าฟรี จะให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย ที่ลูกน้อยได้รับสิทธิเท่านั้น ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกติ

อ่าน ทำไมลูกต้องหยอดวัคซีนโรต้า หน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up