แม่ท้องเตรียมพร้อมบำรุงความแข็งแรงของลูกในครรภ์

เรื่องโครโมโซมของทารกในครรภ์ที่ผิดปกติ ที่พบบ่อย ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งคุณแม่ที่อายุมากกว่า 35 ปี มักได้รับคำแนะนำให้เจาะน้ำคร่ำตรวจโครโมโซม ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแท้งได้ 1 ใน 200 ราย แต่คุณแม่ที่อายุไม่ถึง 35 ปี หรือไม่ต้องการเสี่ยงแท้งจากการเจาะน้ำคร่ำ ก็สามารถตรวจคัดกรองได้ โดยอาจแบ่งคร่าวๆ เป็นการตรวจคัดกรองด้วยฮอร์โมนหรือการตรวจดู DNA ของทารกในเลือดมารดา การตรวจคัดกรองนี้สามารถสอบถามกับแพทย์ที่ฝากครรภ์ได้โดยตรงค่ะ

บำรุงครรภ์ shutterstock 2

 

กลุ่มคุณแม่ที่ควรได้รับการตรวจอัลตราซาวน์ทารกในครรภ์เป็นพิเศษ ได้แก่

  • คุณแม่ที่มีประวัติครอบครัวหรือครรภ์ก่อนเป็นโรคทางพันธุกรรม เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ โรคหัวใจ
  • คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น เบาหวานโรคหัวใจ อ้วน ลมชัก
  • รับประทานยาบางอย่างหรือสารเสพติดที่อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ เช่น ยาลดความดันบางชนิด ยารักษาสิวบางชนิด ดื่มเหล้า ยาม้า
  • คุณแม่ที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป

พญ. ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลราชวิถี และที่ปรึกษา About Us Advanced Maternity Center

ภาพ shutterstock

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up