สูติบัตรลูกหาย

แม่ควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อ สูติบัตรลูกหาย

สูติบัตรลูกหาย
สูติบัตรลูกหาย

งานเข้าแน่นอน! เมื่อจู่ ๆ สูติบัตรลูกหาย ขึ้นมา! … งานนี้แม่ ๆ ต้องทำอย่างไร ติดต่อที่ไหน ใช้เอกสารใดบ้าง ที่นี่มีคำตอบ!

 

 

สูติบัตร หรือใบเกิด คือเอกสารสำคัญที่นายทะเบียนออกให้เป็นหลักฐานแสดงถึงสัญชาติ วัน เดือน ปี เวลาสถานที่เกิด และชื่อบิดามารดาของบุคคลนั้น ๆ หรือเรียกง่าย ๆ แบบภาษาชาวบ้านว่า ใบเกิด หรือหนังสือรับรองการเกิด นั่นเอง

ซึ่งวิธีการแจ้งเกิดนั้น คุณพ่อคุณแม่จะต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกลืมตาดูโลกค่ะ เอกสารที่จะต้องเตรียมไปด้วยนั้นก็ได้แก่

  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (กรณีที่มีคัดลอกไว้หลายเล่ม)
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
  • หนังสือรับรองการเกิดจากทางโรงพยาบาล (ถ้ามี)

ขั้นตอนการติดต่อจะเป็นอย่างไร ถ้าหากไม่ได้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำได้หรือไม่ แล้วจะต้องติดต่อที่ไหนถ้าหากเกิดทำ สูติบัตรลูกหาย ขึ้น อยากรู้กันแล้วใช่ไหมละคะ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปค้นหาคำตอบนั้นพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up