วัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม สำหรับเด็กเล็ก

วัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม เด็ก 6 เดือน-4 ปี เปิดจองแล้ว

event
วัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม สำหรับเด็กเล็ก
วัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม สำหรับเด็กเล็ก

วัคซีน สำหรับเด็กเล็กมาแล้ว ไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม สำหรับเด็ก 6 เดือน-4 ปี พร้อมเปิดจองสำหรับผู้ปกครองที่สนใจฉีดแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนฉีดดูเลย

วัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม เด็ก 6 เดือน-4 ปี เปิดจองแล้ว!!

วัคซีนโควิด19 สำหรับเด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี มาถึงไทยแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม หลังตรวจรับรองรุ่นผลิต สธ.จะทำการกระจาย และคิกออฟฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 12 ตุลาคมนี้

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โรคโควิด 19 ได้ปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การควบคุมโรคประสบความสำเร็จ คือ การฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันฉีดได้กว่า 143 ล้านโดส ทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกัน และปัจจุบันได้ขยายการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ซึ่งจะคิกออฟวันที่ 12 ตุลาคมนี้ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี จึงมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนเด็กกลุ่มนี้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการอย่างปลอดภัย โดยมีผู้ปกครองสมัครใจให้เด็กฉีดแล้วจํานวนมาก ย้ำติดตามอาการหลังฉีด 30 นาที และติดตามต่อ 1 เดือน

วัคซีน สำหรับเด็กเล็ก มาแล้ว!!
วัคซีน สำหรับเด็กเล็ก มาแล้ว!!

เข็มกระตุ้นยังจำเป็น!!

ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงกรกฎาคม 2565  พบผู้ป่วยโควิดเป็นเด็กอายุ 0 – 4 ปี จำนวน 3.6 แสนราย จำนวนนี้ต้องนอนโรงพยาบาลเกือบ 1 แสนราย มีอาการปอดบวมรุนแรงเกือบ 1 พันราย เสียชีวิต 65 ราย อัตราเสียชีวิต 0.01 % ประมาณ 1 ในหมื่น กระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำว่าการฉีด วัคซีน เข็มกระตุ้นยังมีความจำเป็น สำหรับกลุ่มเด็กเล็ก และกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากพบว่าการฉีดทำให้โรคลดความรุนแรงลง ขอให้ฉีดกระตุ้นอย่างน้อย 4 เดือนจากเข็มล่าสุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ควรรับถึงเข็มที่ 4 โดยขอให้พื้นที่ช่วยกันรณรงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 2 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2565

เนื่องจากเมื่อโรคโควิด19 ลดความรุนแรงลง ทำให้เกิดความชะล่าใจ และความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันจึงลดลงตามไปด้วย ขอย้ำว่าหลังจากที่มีการปรับโควิด19จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลง จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้นทั้งผู้ใหญ่และเด็ก แต่วัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนักได้ง่าย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น วัคซีนเข็มกระตุ้น หรือวัคซีนตัวใหม่ที่กำลังมา สำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน -4 ปีนี้ จึงยังคงมีความจำเป็น เนื่องจากว่า เมื่อเด็กไม่ป่วย พ่อแม่ผู้สูงอายุในบ้านจะลดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม สามารถฉีดร่วมกับวัคซีนพื้นฐานได้ไหม??

นพ.ธเรศ กรัษนัยวริวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้มสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี จะมาถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เพื่อให้กระจายต่อในพื้นที่ตามจำนวนที่มีการแจ้งความประสงค์ และเริ่มคิกออฟพร้อมกัน วันที่ 12 ตุลาคมนี้ ซึ่งวัคซีนโควิด19 สำหรับเด็กเล็กนี้สามารถฉีดร่วมกับวัคซีนพื้นฐานชนิดอื่นได้

รายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม รู้ไว้อุ่นใจกว่า!!

ปัจจุบันเด็ก 6 เดือน ถึง 4 ปี เป็นกลุ่มเดียวที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งช่วงการระบาดของโอมิครอนพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีการป่วย และอัตราเสียชีวิตสูงกว่าเด็กโต 3 เท่า!! การฉีดวัคซีนจึงเป็นเรื่องที่ต้องหันมาให้ความใส่ใจ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม มีรายละเอียด ข้อมูลอะไรบ้าง เรามาดูกันไว้ก่อนฉีด เพราะรู้ไว้อุ่นใจกว่า เพื่อลูกน้อยไม่เสี่ยง ไม่ติด
วัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-4ปี
วัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-4ปี
ปริมาณวัคซีน
วัคซีนไฟเซอร์นี้จะมีรูปลักษณ์เปลี่ยนไป คือ ฝาสีแดงเข้ม  ขวดก็แดงเข้มเช่นกัน จะทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแยกง่ายขึ้น และจัดให้มีจุดบริการแยกจากกลุ่มวัยอื่น เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้วัคซีน โดยวัคซีนชนิดนี้ต้องผสมตัวทำละลายตามที่กำหนด ซึ่ง 1 ขวดฉีดได้ 10 โดส หรือ 10 คน โดยเด็กเล็กจะใช้ปริมาณวัคซีนน้อยลง คือ มีขนาดโดสละ 0.2 มิลลิลิตร (3 ไมโครกรัม) ซึ่งถือว่าปริมาณน้อย โดยต้องฉีดจำนวน 3 เข็ม คือ
 • เข็ม 1 และเข็ม 2 ห่างกัน 3-8 สัปดาห์ ที่แนะนำคือ 4 สัปดาห์
 • ส่วนเข็ม 2 และ เข็ม 3 ให้ฉีดได้ตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป

หลังฉีดให้สังเกตอาการ 30 นาที และติดตามต่อจนครบ 1 เดือน สำหรับข้อกังวลเรื่องผลข้างเคียง สหรัฐอเมริกามีการฉีดและติดตามล้านกว่าโดส พบว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่าเด็กโต ไม่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงถึงเสียชีวิต ถือว่าปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ MIS-C จากการติดเชื้อด้วย

แพทย์ชี้ผลข้างเคียงไม่รุนแรง

พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและการสร้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค และนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่ววว่า สำหรับอาการข้างเคียงไม่รุนแรง มีความปลอดภัยดี โดยส่วนใหญ่จะเจ็บบริเวณที่ฉีด มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร  โดยอาการข้างเคียงเหมือนกันทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3  ไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงในการศึกษาที่ผ่านมา แต่มีบางคนที่ขึ้นผื่น ตัวบวมจากการแพ้ แต่ไม่มีอาการรุนแรงช็อก อย่างไรก็ตาม จำนวนตัวอย่างที่ศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้มากเท่ากับการใช้จริง ซึ่งก็ต้องมีการติดตามต่อไป และหลังฉีดเบื้องต้นต้องติดตามอาการ 15 นาทีเป็นอย่างน้อย
ปกป้องลูกน้อยด้วย วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก
ปกป้องลูกน้อยด้วย วัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

กลุ่มเด็กที่ควรเข้ารับวัคซีน

กลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

 • เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี
 • ทารกที่คลอดก่อนกำหนด
 • เด็กอ้วน
 • เด็กที่มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืด
 • ผู้ที่มีโรคหัวใจ และหลอดเลือด รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง
 • กลุ่มโรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 • โรคเบาหวาน และกลุ่มโรคพันธุกรรม
 • กลุ่มอาการดาวน์

ข้อควรระวัง ในเด็ก และวัยรุ่นที่เคยมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่สัมพันธ์กับการฉีดวัคซีน mRNA มาก่อน ให้เลื่อนการฉีดเข็มถัดไปไปก่อน ซึ่งกรณีนี้ที่ผ่านมายังไม่เคยพบในเด็กเล็ก การรับวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กเล็ก 6 เดือน -4 ปี นี้ ขอย้ำว่า เป็นการรับวัคซีนที่เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง และเด็ก ไม่ได้บังคับ และไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการไปโรงเรียน จึงควรทำการศึกษา และหากมีข้อกังวลใจควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแล ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว

อ่านต่อ >>จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม สำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน – 4 ปี มีที่ไหนบ้าง คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up