ยกเว้นภาษี

แม่เฮ! คลังออกกฎ ยกเว้นภาษี ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร

Alternative Textaccount_circle
event
ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

คลังออกกฎ ยกเว้นภาษี ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร

  1. ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และคลอดบุตรสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง
  2. แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท
  3. ให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรส คนในคนหนึ่งนำค่าใช้จ่ายนี้นำมาหักลดหย่อนภาษี
  4. หากค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝากครรภ์เกิดขึ้นระหว่างปีภาษี ให้ยื่นลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในแต่ละปี แต่ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 60,000 บาท
  5. เริ่มนำมาหักลดหย่อนได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 หมายถึงเริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป
  6. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ยกเว้นภาษีค่าคลอดบุตร

มีลูกนี่มีแต่เรื่องดี ๆ นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการ ยกเว้นภาษี เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์บุตร แถมยังได้ลูกตัวน้อยมาเติมเต็มคำว่าครอบครัวอีก ดังนั้นทีมงาน Amarin Baby & Kids ขอชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเป็นร่วมเข้าแก๊งแม่ ABK กันค่ะ

อ่านบทความดี ๆ กันต่อได้ที่นี่

เคาะแล้ว!! เงินอุดหนุนทารกแรกเกิด รอบ 2 เตรียมจ่าย กพ. นี้!

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับ เงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันอย่างไร?

วางแผนมีลูก กับ 10 เรื่องที่ต้องเจอ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up