เงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง

เคลียร์ชัด ๆ ให้หายสงสัย เงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง ได้ไหม?

Alternative Textaccount_circle
event
เงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง
เงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง

ร่วมหาคำตอบ เงินสงเคราะห์บุุตรย้อนหลัง ได้หรือไม่ ไขข้อข้องใจไปพร้อม ๆ กันได้ที่นี่ค่ะ

 

 

สำหรับคุณแม่ที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตรนั้น อาจจะกำลังสงสัยกันอยู่ว่า หากยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินดังกล่าวสามารถทำได้หรือไม วันนี้ทีมงาน Amarin Baby and Kids จะขอยกตัวอย่างคำถามของคุณแม่ท่านนึง พร้อมกับคำตอบที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจของคุณแม่ทุกคนกันค่ะ

แต่ก่อนที่เราจะไปดูคำถามและคำตอบนั้น เรามาทำความรู้จักกับ เงินสงเคราะห์บุตรกันก่อนดีกว่านะคะ

ทำความรู้จักกับเงินสงเคราะห์บุตร

เงินสงเคราะห์บุตรคือเงินที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณแม่เพื่อเป็นลดเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งคุณสมบัตรของคุณแม่ที่จะสามารถได้รับเงินนั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1.ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
2.จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
3.ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
4.อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์
การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร
–  เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
–  บุตรเสียชีวิต
–  ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
–  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

หลักฐานการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจะมีอะไรบ้าง คลิก>>

Summary
Review Date
Reviewed Item
เงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังได้กี่ปี
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up