วันหยุด 2563

วันหยุด 2563 ปฏิทินวันหยุดยาว ประจำปี 2020 มีวันไหนบ้าง?

event
วันหยุด 2563
วันหยุด 2563

วันหยุดปี 2563 เดือน กรกฎาคม

วันอาทิตย์          5          วันเอาสาฬหบูชา

>> วันอาสาฬหบูชา 2563 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันจันทร์          6          วันเข้าพรรษา

>> วันเข้าพรรษา 2563 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนาพุทธ ที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน

วันอังคาร          7          ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

วันอังคาร          28       วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันหยุด 2563 เดือน สิงหาคม

วันพุธ          12          วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ 2563

ปฏิทินวันหยุดปี 2563 เดือน กันยายน ไม่มีวันหยุดราชการ

 

วันหยุด 2563 เดือน ตุลาคม

วันอังคาร          13          วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์          23          วันปิยมหาราช

>> วันปิยมหาราช คือวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

วันหยุด 2563

ปฏิทินวันหยุดปี 2563 เดือน พฤศจิกายน ไม่มีวันหยุดราชการ

วันหยุด 2563 เดือน ธันวาคม

วันเสาร์          5          วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์          7          ชดเชย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี          10          วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

>> วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ประเทศไทยได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก

วันพฤหัสบดี          31          วันสิ้นปี

>> วันสิ้นปี คือ วันสุดท้ายของปี 2563 / 2020

 

รวม วันหยุดปี 2563 หรือ วันหยุด 2020 มีทั้งหมด 23 วัน ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการ ลาหยุด ลาพักร้อน ก็สามารถวางแผน ดู ปฏิทินวันหยุด 2563 นี้เพื่อหาวันลาที่ใกล้กันเพิ่ม เพื่อพาลูกน้อยไปเที่ยวกันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ

 

อ่านต่อบทความน่าสนใจ คลิก :


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : www.bot.or.th

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up