สิทธิประกันสังคม

สิทธิประโยชน์ใหม่จากประกันสังคมฉบับที่ 4

สิทธิประกันสังคม
สิทธิประกันสังคม

สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัวที่เป็นมนุษย์เงินเดือน หรือสมัคร สิทธิประกันสังคม เอาไว้คงอยากรู้ว่าใน พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่ 4 มีสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง Amarin Baby & Kids จึงรวบรวมข้อมูลมาให้ได้ทำความเข้าใจกัน ด้วยตัวการ์ตูนอ่านง่ายเข้าใจแน่นอนค่ะ

สิทธิประกันสังคม ฉบับที่ 4

สิทธิประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เพิ่ม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์

(ปัจจุบัน : มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย)

สิทธิประกันสังคมbanner300x250กรณีคลอดบุตร

เพิ่ม : มีสิทธิได้รับไม่จำกัดจำนวนครั้ง

(ปัจจุบัน : มีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่าย ครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน)

สิทธิประกันสังคมอ่านต่อ “สิทธิประโยชน์ใหม่จากประกันสังคมฉบับที่ 4” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up