เงินประกันสังคมของพ่อแม่ ส่งต่อสู่ทายาทได้

account_circle
event

เงินประกันสังคมที่คุณพ่อคุณแม่สมทบทุกเดือนนั้น สำนักงานประกันสังคมได้จัดเก็บไว้เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนใน 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน แม่ทราบไหม? ในสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ มี 2 กรณีที่สิทธิประกันสังคมของพ่อแม่ส่งต่อสู่ทายาทได้ โดยครอบครัวและลูกหลานของเราเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์

เงินประกันสังคมของพ่อแม่ ส่งต่อสู่ทายาทได้

  1. เงินประกันสังคมของพ่อแม่ กรณีเสียชีวิต

หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ซึ่งทายาทหรือผู้รับสิทธิตามกฎหมายสามารถยื่นเรื่องรับประโยชน์ทดแทนกรณีชีวิตจากกองทุนประกันสังคมภายใน 1 ปีหลังผู้ประกันตนเสียชีวิต โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบก่อนเสียชีวิต ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ ได้แก่
1.1 ค่าทำศพ จำนวน 40,000 บาท
1.2 
เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต จำนวนตามเงื่อนไขดังนี้

  • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 1.5 เดือน โดยคำนวณจากเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 5 เดือน โดยคำนวณจากเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ>>สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ และการขอรับเงิน คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up