ผู้ลงทะเบียนคนจนเตรียมเฮ! พร้อมเช็คสิทธิ์

event

คุณพ่อ คุณแม่บ้านไหนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน Amarin Baby & Kids มีข่าวดีมาฝาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เริ่มโครงการ ลงทะเบียนคนจน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลงทะเบียนคนจน

1.คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541
  • ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี 2558
  • ต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น รายได้ การถือครองทรัพย์สิน หนี้สิน

ลงทะเบียนคนจนเครดิตภาพ: รัฐบาลไทย

2.ช่วงเวลาในการลงทะเบียน ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2559 ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทัน ต้องรอโอกาสปีหน้า

3.หลักฐานการลงทะเบียน คือ บัตรประชาชน

4.สถานที่ลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย

5.วิธีการลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนที่ธนาคาร โดยยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ แล้วรับแบบลงทะเบียนมากรอก พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารเป็นหางตั๋วแผ่นเล็กๆ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  • ลงทะเบียนสถานที่อื่น แล้วนำมายื่นที่ธนาคาร โดยดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนจากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง ธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย กรอกแบบลงทะเบียนลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง ติดต่อที่สาขาธนาคาร ยื่นบัตรประชาชน พร้อมใบลงทะเบียนที่กรอก เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารเป็นหางตั๋วแผ่นเล็กๆ เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ลงทะเบียนคนจนเครดิตภาพ: www.kapook.com

6.ตรวจผลการลงทะเบียน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร กรอกเลขบัตรประชาชน ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าลงทะเบียนแล้วหรือไม่

7.รัฐบาลจะจัดสวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อยในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม และยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายภาษี  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3561 หรือ 3512 หรือ 3511

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=11397

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ” ผลการลงทะเบียนคนจน” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up