ประกันโควิด 2565

ประกันโควิด 2565 มีแบบไหนบ้าง? ซื้อออนไลน์ได้ทันที!

account_circle
event
ประกันโควิด 2565
ประกันโควิด 2565

ประกันโควิด 2565 มีแบบไหนบ้าง? ซื้อออนไลน์ได้ทันที!

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่จบลง สายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดิม จนทำให้คนติดกันง่ายขึ้น ซึ่งช่วงเวลานี้ประกันโควิดที่ทำไว้ตั้งแต่ปี 2564 ก็ใกล้สิ้นสุดความคุ้มครอง 1 ปีแล้ว  หลายคนจึงมองหาประกันโควิดฉบับใหม่ เพื่อคุ้มครองต่อในปี 2565 จะมีบริษัทประกันภัยแห่งไหนที่ยังประกันคุ้มครองโรคโควิด 19 อยู่บ้าง ทีมแม่ ABK สำรวจมาให้แล้ว

ประกันโควิด 2565 เจอ จ่าย จบ ยังมีอยู่ไหม

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ประกันโควิดยอดฮิต คือแบบเจอจ่ายจบ แต่ปัจจุบันไม่มีประกันประเภทนี้จำหน่ายแล้ว เนื่องจากในช่วงปี 2564 มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมหาศาล ผู้ติดเชื้อได้เบิกค่าชดเชยเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทประกันขาดทุนอย่างหนัก จนบางแห่งถึงกับต้องปิดกิจการ เพราะไม่สามารถจ่ายเงินทดแทนได้ค่ะ

ประกันโควิด 2565 มีขายแบบไหนบ้าง

สำหรับประกันโควิดที่ยังเปิดรับอยู่ในปี 2565 ส่วนใหญ่จะคุ้มครองอยู่ไม่กี่กรณีค่ะ เช่น

 • คุ้มครองภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเป็นผู้ป่วยใน กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • คุ้มครองภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีนโควิด 19
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเป็นผู้ป่วยใน กรณีฉีดวัคซีนโควิด 19
 • ชดเชยรายได้รายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ชดเชยรายได้รายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยในจากการฉีดวัคซีนโควิด 19

นอกจากนี้ บางแผนอาจคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับคนในครอบครัว หรือประกันอุบัติเหตุ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท

ประกันโควิดที่ยังเปิดจำหน่ายอยู่ เน้นค่ารักษาโคม่า แอดมิท

ปัจจุบันมีประกันโควิดที่ยังเปิดจำหน่ายอยู่ ดังต่อไปนี้

 1. แผนประกันโควิดให้ความคุ้มครองโดย FWD

FWD มีแผนโควิด 5 แผน คือ

1.1 แผน A

ราคาต่อปี : 450 บาท

การเจ็บป่วยด้วย *ภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 5,000 บาท

โคม่า : 100,000

แอดมิท : 0 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 100,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 10,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 400 / 800 เฉพาะแพ้วัคซีน

อื่นๆ : (อบ.1) 30,000 บาท

 

1.2 แผน B

ราคาต่อปี : 750 บาท

การเจ็บป่วยด้วย *ภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 5,000 บาท

โคม่า : 100,000 บาท

แอดมิท : 0 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 100,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 15,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 500 / 1,000 เฉพาะแพ้วัคซีน

อื่นๆ : (อบ.1) 30,000 บาท

 

1.3 แผน C

ราคาต่อปี : 1,500 บาท

การเจ็บป่วยด้วย *ภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 10,000 บาท

โคม่า : 200,000 บาท

แอดมิท : 0 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 200,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 30,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 1,000 / 2,000  บาท เฉพาะแพ้วัคซีน

อื่นๆ : (อบ.1) 100,000 บาท

สำหรับแผน 1.1 – 1.3 สามารถซื้อประกันออนไลน์ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ TQM และ FWD

1.4 Covacc+ แผน A

ราคาต่อปี : 750 บาท

โคม่า : 100,000 บาท

แอดมิท : 5,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 100,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 15,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 500 / 1,000 บาท

 

1.5 Covacc+ แผน B

ราคาต่อปี : 1,500 บาท

โคม่า : 200,000 บาท

แอดมิท : 10,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 200,000 บาท

แอดมิทจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 30,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 1,000 / 2,000 บาท

ประกันโควิด 2565
แผนประกันโควิดของ FWD คลิกที่รูป เพื่อขยายดูรูปขนาดใหญ่

ซื้อประกันออนไลน์ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ bolttech

 

 1. แผนประกันโควิดคุ้มครองโดยทูนประกันภัย

ทูนประกันภัย มีแผนทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติ รวม 8 แผน ดังนี้

2.1 VSAFE แผน 1

ราคาต่อปี : 799 บาท

การเจ็บป่วยด้วย *ภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 300,000 บาท

โคม่า : 100,000 บาท

แอดมิท : 30,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 1,000 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 30,000

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

 

2.2 VSAFE แผน 2

ราคาต่อปี : 1,199 บาท

การเจ็บป่วยด้วย *ภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 500,000 บาท

โคม่า : 500,000 บาท

แอดมิท : 50,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 1,000 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 50,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

 

2.3 VSAFE แผน 3

ราคาต่อปี : 1,819 บาท

การเจ็บป่วยด้วย *ภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 1,000,000 บาท

โคม่า : 1,000,000 บาท

แอดมิท : 60,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 1,000 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 100,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

ประกันโควิด 2565
แผนประกันโควิดของ TUNE คลิกที่รูป เพื่อขยายดูรูปขนาดใหญ่

 

2.4 iSafe Extra Economy

ราคาต่อปี : 599 บาท

โคม่า : 300,000 บาท

แอดมิท : 30,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 250,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 0

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

อื่นๆ : ไม่มี

 

2.5 iSafe Extra Silver

ราคาต่อปี : 899 บาท

โคม่า : 500,000 บาท

แอดมิท : 50,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 500,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 0

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

อื่นๆ : บริการ Health2GO

 

2.6 iSafe Extra Gold

ราคาต่อปี : 1,399 บาท

โคม่า : 1,000,000 บาท

แอดมิท : 60,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 1,000,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

อื่นๆ : บริการ Health2GO

ประกันโควิด 2565
แผนประกันโควิดของ TUNE ชุดที่ 2 คลิกที่รูป เพื่อขยายดูรูปขนาดใหญ่

 

2.7 iPass Plan 1

ราคาต่อปี : 7,500 บาท

การเจ็บป่วยด้วย *ภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

โคม่า : 1,800,000 บาท

อื่นๆ : รับเฉพาะชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี

 

2.8 iPass Plan 2

ราคาต่อปี : 15,000 บาท

การเจ็บป่วยด้วย *ภาวะใดภาวะหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

โคม่า : 3,500,000 บาท

อื่นๆ : รับเฉพาะชาวต่างชาติ อายุ 1-75 ปี

ประกันโควิด 2565
แผนประกันโควิด ของ TUNE สำหรับชาวต่างชาติ คลิกที่รูป เพื่อขยายดูรูปขนาดใหญ่

ซื้อประกันออนไลน์ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่  Tune Protect

 

 1. แผนประกันโควิด KrungThai

แผนของกรุงไทย มี 4 แผน ได้แก่

3.1 โคม่า 1

ราคาต่อปี : 300 บาท

โคม่า : 300,000 บาท

แอดมิท : 0 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 0

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

 

3.2 โคม่า 2

ราคาต่อปี : 480 บาท

โคม่า : 500,000 บาท

แอดมิท : 0 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

 

3.3 วัคซีน 1

ราคาต่อปี : 70 บาท

โคม่า : 0 บาท

แอดมิท : 0 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 500,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 50,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

 

3.4 วัคซีน 2

ราคาต่อปี : 120 บาท

โคม่า : 0 บาท

แอดมิท : 0 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 1,000,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 100,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

ประกันโควิด 2565
แผนประกันของกรุงไทย คลิกที่รูป เพื่อขยายดูรูปขนาดใหญ่

ซื้อประกันออนไลน์ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่  กรุงไทย

 1. แผนประกันโควิด ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย มี 4 แผน ได้แก่

4.1 1AX

ราคาต่อปี : 150 บาท

โคม่า : 100,000 บาท

แอดมิท : 10,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 100,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 10,000 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

อื่นๆ : ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน)

 

4.2 1NX

ราคาต่อปี : 150 บาท

โคม่า : 100,000 บาท

แอดมิท : 10,000 บาท

ชดเชยรายวัน : 500 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 100,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

อื่นๆ : ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน)

 

4.3 1BX

ราคาต่อปี :300 บาท

โคม่า : 300,000 บาท

แอดมิท : 0 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 300,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

อื่นๆ : ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน)

 

4.4 2BX

ราคาต่อปี : 480 บาท

โคม่า : 500,000 บาท

แอดมิท : 0 บาท

ชดเชยรายวัน : 0 บาท

โคม่าจากวัคซีนโควิด-19 : 500,000 บาท

แอดมิตจากภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 : 0 บาท

ค่าห้องธรรมดา / ICU (14 วัน) : 0 บาท

อื่นๆ : ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน)

ประกันโควิด 2565
แผนประกันโควิดของ ทิพยประกันภัย คลิกที่รูป เพื่อขยายดูรูปขนาดใหญ่

ซื้อประกันออนไลน์ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ทิพยประกันภัย

 

บริษัทที่ยุติจำหน่าย ประกันโควิด 2565

 • ประกันโควิด เทเวศประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 • ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ วิริยะประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 • ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ สินมั่นคงประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 • ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ อาคเนย์ประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 • ประกันโควิด SCB โดยเทเวศประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว
 • ประกันโควิด AIS Insurance โดยทิพยประกันภัย ยกเลิกการจำหน่ายแล้ว

อาการแบบไหนถึงเคลมเงินประกันโควิดได้

ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมประกันชีวิตไทย ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติการให้ความคุ้มครองการประกันภัยสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 มีเงื่อนไขว่า ผู้ป่วยที่รักษาเป็น “ผู้ป่วยใน” ในโรงพยาบาล จากโควิด จะต้องมีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ จึงสามารถเบิกได้

 1. เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง
 2. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาทีในผู้ใหญ่
 3. Oxygen Saturation < 94%
 4. โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์
 5. สำหรับในเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง

หลักเกณฑ์ดังกล่าว มีผลตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ถ้าไม่ได้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล กักตัวในฮอสพิเทล หรือ โรงพยาบาลสนาม Home Isolation เคลมประกันโควิดไม่ได้

 

ก่อนจะซื้อประกันโควิด ควรศึกษาข้อมูลความคุ้มครองและอาการที่คุ้มครองให้ละเอียดก่อนซื้อนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

ไทยรัฐออนไลน์, kapook,ทิพยประกันภัย, ทูนประกันภัย, bolttech, กรุงไทย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เช็ค 5 เกณฑ์ใหม่! เคลมประกันโควิด มีผล 15 กุมภาพันธ์ นี้

เมื่อคุณและลูก ติดโควิด ทำยังไง ? เปิดขั้นตอนการรักษาที่นี่

วิธีเคลมประกันโควิด-19 เรื่องใกล้ตัวที่พ่อแม่ควรรู้

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up