เงินอุดหนุนบุตร ปี62

เงินอุดหนุนบุตร ปี62 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว แม่ท้องเตรียมตัว!!

Alternative Textaccount_circle
event
เงินอุดหนุนบุตร ปี62
เงินอุดหนุนบุตร ปี62

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ปี62

 1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
 3. สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่
 4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

เงินอุดหนุนบุตรปี62
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 62

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

 1. ไปรับการคัดกรองคุณสมบัติ
 2. กรอกเอกสารด้วยตนเองในแบบ ดร.1 และ ดร.2 และแนบเอกสารการลงทะเบียน
 3. หน่วยงานรับลงทะเบียนจะตรวจสอบสถานะครัวเรือน เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ผู้รับรองจะลงชื่อในแบบรับรองสถานะครัวเรือน
 4. หน่วยงานรับลงทะเบียน จะจัดทำประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ และลงประกาศเป็นเวลา 15 วัน
  • กรณีมีผู้คัดค้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย จะเป็นผู้พิจารณา หาก ไม่ผ่านการพิจารณา ก็จะแจ้งผู้ลงทะเบียน
  • กรณีไม่มีผู้คัดค้าน หน่วยงานรับลงทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารที่นำมายื่น **หากเอกสารขาดหรือตกหล่นที่ขั้นตอนนี้ จะไม่มีรายชื่ออยู่ในประกาศผู้ได้รับสิทธิ์** หากเอกสารครบ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใน 3 วัน ทำการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน
 5. โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์

สำหรับคุณแม่ที่อยู่ในเกณฑ์การรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร ปี62 แนะนำให้รีบไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโดยด่วนเลยค่ะ ที่สำคัญ การลงทะเบียน ไม่จำเป็นให้ลูกคลอดอออกมาก่อนถึงจะไปลงทะเบียนได้นะคะ หากช่วงกำหนดคลอดอยู่ในเดือนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด และมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถไปติดต่อขอลงทะเบียนได้เลยค่ะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สามารถสอบถามได้ที่

 1. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เลขที่ 818/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์ www.dcy.go.th
 2. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 02-306-8694, 02-306-8697-8 หรือเว็บไซต์ csg.dcy.go.th
 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
 5. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 6. ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าเดือนนี้ เช็คที่นี

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับ เงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันอย่างไร?

แจกคัมภีร์ การดูแลลูก ครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่ “แรกเกิด – 12 ปี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up