คัมภีร์การดูแลลูก

แจกคัมภีร์ การดูแลลูก ครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่ “แรกเกิด – 12 ปี”

event
คัมภีร์การดูแลลูก
คัมภีร์การดูแลลูก

แจกคัมภีร์สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ โดยเฉพาะ กับแนวทาง การดูแลลูก และช่วยพัฒนาลูกน้อย ครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 12 ปี

คัมภีร์ การดูแลลูก ครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่ “แรกเกิด – 12 ปี”

การดูแลลูก สำหรับพ่อแม่มือใหม่ อาจเป็นเรื่องยาก และถ้าไม่มีผู้ช่วยด้วยแล้ว ยิ่งถือเป็นงานหินที่คุณพ่อคุณแม่ต้องผ่านไปให้ได้ด้วยตัวเองเลย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องค่อยๆ เลี้ยงลูกน้อย พร้อมเรียนรู้ไปเรื่อยๆ แต่การหาตัวช่วยอย่างเช่น สอบถามจากคนรู้จัก ญาติผู้ใหญ่ และหาข้อมูลต่างๆในอินเตอร์เน็ต ก็สามารถช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้อีกทาง

แต่ทั้งนี้ในโลกอินเตอร์เน็ตก็อาจมีบางข้อมูลที่ไม่ได้รับการกลั่นกรอง ซึ่งเมื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงลูกอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกของตนเอง Amarin Baby & Kids จึงมีหนังสือคู่มือพ่อแม่ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลลูกน้อย มาแนะนำ

ซึ่งเป็นหนังสือ (ไฟล์ PDF โหลดเก็บไว้อ่านทางมือถือ หรือ แท็บเล็ต) ที่รวบรวมความรู้และหลักเกณฑ์ในการเลี้ยงลูกในวัยต่างๆ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับมือกับ อารมณ์ และพัฒนาการของลูกน้อยในแต่ละวัย ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมแก่ลูกในวัยนั้น ๆ รวมไปถึงการวางแนวทาง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

เรียกได้ว่าเป็น คัมภีร์ที่ช่วยให้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเลี้ยงลูกที่ครบถ้วน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเลี้ยงลูก ยังต้องอาศัยความรัก ความใกล้ชิด ความเอาใจใส่ และความต่อเนื่องตั้งแต่เล็กจนโต เพื่อที่ลูกน้อยจะได้โตเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่สมบูรณ์ทุกๆ ด้านในยุค 4G

การดูแลลูก
คัมภีร์ การดูแลลูก ครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่ “แรกเกิด – 12 ปี”

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบปัญหาเด็กไทยมีปริมาณสูงขึ้นชัดเจน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่ทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ต้องให้การร่วมมือและสนับสนุน โดยหน้าที่หลักของกุมารแพทย์นอกจากให้การรักษาดูแลขณะเจ็บป่วยแล้ว กุมารแพทย์ก็ต้องให้คำแนะนำครอบครัวในแต่ละช่วงวัยเพื่อเป็นหลักในการเลี้ยงดู พัฒนาเด็กเราให้เติบโตอย่างถูกทิศทาง เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

แต่ขณะเดียวกัน ตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างสูงต่อการส่งเสริม เลี้ยงดู พัฒนาลูกน้อยรอบด้าน และให้โอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆตลอดช่วง 15 ปีแรกของชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กต่อไป

 

ซึ่งสำหรับคู่มือ การดูแลลูกที่ทาง Amarin Baby & Kids นำมาให้ดาวน์โหลดฟรีนี้ จัดทำและเผยแพร่โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเขียนโดยคณาจารย์หมอเด็กชั้นนำของประเทศไทย เพื่อคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะ!!!

 

โดยเป็นเรื่องการดูแลและพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วงอายุแรกเกิด – 3 ปี , 3 ปี – 6 ปี ,  6 ปี – 12 ปี รวมไปถึง การดูแลลูก ในช่วงวัยรุ่น คือ 12 – 18 ปี และยังมีหนังสือแนวทางการดูและสุขภาพเด็กอีกด้วย

 

>> หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการ คู่มือ การดูแลลูกน้อย วัย 0-3 ปี
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฟรี! คลิกด้านล่างนี้เลย ⇓

คู่มือสําหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี

การดูแลลูก
คัมภีร์ การดูแลลูก วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี

 

คลิกหน้า 2 เพื่อดาวน์โหลดคัมภีร์การดูแลลูก ตั้งแต่ 3 – 12 ปี

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up