เงินอุดหนุนบุตร ปี62

เงินอุดหนุนบุตร ปี62 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว แม่ท้องเตรียมตัว!!

Alternative Textaccount_circle
event
เงินอุดหนุนบุตร ปี62
เงินอุดหนุนบุตร ปี62

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับ เงินอุดหนุนบุตร ปี62

  1. แม่ท้อง และ แม่ของเด็กที่เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
  2. พ่อหรือแม่ของเด็กมีสัญชาติไทย
  3. มีรายได้รวมต่อบ้านไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
  4. ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นการได้รับเงินสงเคราห์เป็นครั้งคราว หรือ เบี้ยคนพิการ หรือ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม)
  5. **พ่อแม่มีประกันสังคม ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้**

โดยมารดา บิดาหรือผู้ปกครองที่ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร ปี62 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ 3 ปี 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

>> ตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ได้รับ เงินอุดหนุนบุตรปี62 คลิกที่นี่<<

 

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ยากจน

สถานที่ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีดังนี้

  1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา
  2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา
  3. กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา : อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up