เงินอุดหนุนบุตร ปี62

เงินอุดหนุนบุตร ปี62 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว แม่ท้องเตรียมตัว!!

Alternative Textaccount_circle
event
เงินอุดหนุนบุตร ปี62
เงินอุดหนุนบุตร ปี62

ข่าวด่วน! กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดให้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร ปี62 แล้ว โดยงบประมาณนี้ สำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต อบต. และสำนักงานเทศบาล ตามภูมิลำเนาได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562

แม่ท้องเตรียมตัว!! เงินอุดหนุนบุตร ปี62 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนและเสี่ยงความยากจน ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลเป็นเงินเดือนละ 600 บาท ต่อเนื่องจนอายุครบ 3 ปีนั้น โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2559 และเปิดรับลงทะเบียนทุก ๆ ปี ในปีนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ก็ได้ประกาศรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินงานโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 3,485,036,800 บาท

เงินอุดหนุนบุตรปี62
ประกาศจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตรปี62

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับ เงินอุดหนุนบุตร ปี62 (เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด)

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon