แบ่งทรัพย์สินอย่างไร หากไม่ได้จดทะเบียนสมรส

account_circle
event

การแบ่งทรัพย์สิน กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส

ไขข้อข้องใจ! แบ่งทรัพย์สิน ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อแยกทางกันจะแบ่งทรัพย์สินกันอย่างไร Amarin Baby & Kids มีตัวอย่างเคสจริง  คดีแบ่งทรัพย์ระหว่างสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตามคำพิพากษาศาลฎีกามาฝาก

แบ่งทรัพย์สิน ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

กรณีทำมาหาได้ร่วมกัน

แม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และในทางกฎหมายไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ทรัพย์สินที่ชายหญิงได้ลงทุนร่วมแรงทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างที่อยู่กินกันนั้น ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน ทั้งสองคนจึงมีสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านั้นคนละครึ่งเท่ากัน

การลงทุนร่วมแรงทำมาหาได้ร่วมกัน  โดยหลักการแล้วหมายถึงการที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงร่วมกันทำการค้าหรือดำเนินกิจการใดโดยเฉพาะเจาะจงแล้วได้เงินหรือทรัพย์สินมา  เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวจึงจะถือว่าชายและหญิงเป็นเจ้าของร่วมกันในส่วนเท่ากัน

ตัวอย่าง เช่น สามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียน  ฝ่ายหญิงขายทรัพย์ของตนเองเอาไปซื้อที่ดินและกระบือ ลงชื่อชายถือกรรมสิทธิ์ทำกินร่วมกันมา  ต่อมาฝ่ายชายเสียชีวิต  ถือว่าชายหญิงเป็นเจ้าของร่วมกัน เพราะฝ่ายหญิงได้ระคนปนทรัพย์กันใช้สอยและทำมาหากินด้วยกัน  ต้องถือว่าต่างมีสิทธิเป็นเจ้าของคนละครึ่ง  ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ด้วยกันก็จะต้องนำมาแบ่งปันเป็นคนละครึ่งเช่นเดียวกัน  โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อใคร

อ่านต่อ กรณีฝ่ายหญิงอยู่บ้านเลี้ยงบุตร คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up