ได้เพิ่ม ค่าฝากครรภ์

แม่ท้องรับเพิ่ม ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้

Alternative Textaccount_circle
event
ได้เพิ่ม ค่าฝากครรภ์
ได้เพิ่ม ค่าฝากครรภ์

ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม คุณแม่ท้องสามารถเบิกเพิ่มได้แล้วนะคะ คุณแม่บ้านไหนกำลังท้องแล้วยังไม่ได้ฝากครรภ์เตรียมตัวเลย เพราะล่าสุดมีการลงมติจ่ายเพิ่ม ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม เพื่อแม่ๆแล้ว รอเลยเริ่มอนุมัติ 1 พฤษภาคมนี้

 

ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม เบิกเพิ่มได้แล้ว

เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณแม่ๆที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง มติคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 2 /2561 ว่ามีมติเห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร เพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสมีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยสนับสนุน ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม เพิ่มเติมในกรณีเข้ารับบริการฝากครรภ์ ณ  สถานพยาบาล  ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง  โดยมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้สนับสนุนค่าตรวจ และ ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม เพิ่มเติมอีก 1,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด คือ

  • ครั้งแรก  อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 500 บาท
  • ครั้งที่สอง อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์  แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 300 บาท
  • ครั้งที่สาม อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 200 บาท

ซึ่งแนวทางในการขอรับประโยชน์ทดแทน ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม นั้น จะต้องมีหลักฐานการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง และสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในส่วนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร ทั้งนี้ การดำเนินการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญ วันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมย้ำว่า ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการทางการแพทย์ รวมถึงยังต้องมีการปฏิรูประบบการให้บริการ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำเท่าเทียม เพื่อจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

เงื่อนไขในการได้รับ ค่าฝากครรภ์ ประกันสังคม มีเกณฑ์อย่างไรบ้าง?

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up