ประกันสังคม ลดเงินสมทบ

เช็กเลย! ประกันสังคม ลดเงินสมทบ แต่ละมาตราจ่ายเท่าไหร่

account_circle
event
ประกันสังคม ลดเงินสมทบ
ประกันสังคม ลดเงินสมทบ

เช็กเลย! ประกันสังคม ลดเงินสมทบ แต่ละมาตราจ่ายเท่าไหร่

ช่วงนี้ประเทศเราค่าครองชีพสูงขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ ส่วนหนึ่งก็เพราะได้รับผลกระทบจาก สงครามรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานผันผวน เลยทำให้ค่าครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะ จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือออกมา 10 ประการ ซึ่งการที่ ประกันสังคม ลดเงินสมทบ ก็เป็นหนึ่งในมาตรการนั้น โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม เป็นเวลา 3 เดือนค่ะ

10 มาตรการช่วยประชาชน

สำหรับทั้ง 10 มาตรการประกอบด้วย

1.การเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน โดยเพิ่มเงินจากเดิม 45 บาทต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อ 3 เดือน

2.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 5,500 คน

3.ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 157,000 คน โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 250 บาทต่อเดือน

4.คงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม

5.ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน สามารถซื้อก๊าซได้ในราคา 13.62 บาท/กิโลกรัม

6.ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยลดค่าเอฟทีลง 22 สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

7.ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 หลังจากนั้น รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง

8.กำกับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้มในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน โดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปช่วยเหลือไม่ให้การปรับขึ้นราคาสูงเกินไป

9.ลดอัตราเงินสบทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1% และ

10.ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จาก 9% เหลือ 1.9% และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือน

ประกันสังคม ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตน 

ประกันสังคมปรับลดอัตราเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน พ.ค.-ก.ค. 65 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกันสังคม ลดเงินสมทบ
เช็กเลย! ประกันสังคม ลดส่งเงินสมทบ แต่ละมาตราจ่ายเท่าไหร่
  1. นายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ลดจ่ายเงินสมทบจากอัตราที่เท่ากัน 5% ต่อเดือน เหลือ 1 % ต่อเดือน โดยจ่ายสูงสุดเดือนละ 150 บาท เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไปได้

สรุป อัตราเงินสมทบประกันสังคมปี 2565

มกราคม – เมษายน ลูกจ้างสมทบ 5% เป็นเงิน 750 บาท นายจ้างสมทบ 5% เป็นเงิน 750 บาท

พฤษภาคม – กรกฎาคม ลูกจ้างสมทบ 1% เป็นเงิน 150 บาท นายจ้างสมทบ 1% เป็นเงิน 150 บาท

สิงหาคม – ธันวาคม ลูกจ้างสมทบ 5% เป็นเงิน 750 บาท นายจ้างสมทบ 5% เป็นเงิน 750 บาท

  1. ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 จาก 9% เหลือ 9%

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และทำในบริษัทเอกชนมาก่อน แล้วลาออกจากงาน และสมัครใจ้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อเพื่อรับสิทธิทดแทนและคุ้มครอง 6 กรณี (เจ็บป่วย-อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, คลอดบัตร, สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) ซึ่งปกติผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิจ่ายลดลงเหลือ เดือนละ 91 บาท

  1. ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ขาย และสนใจประกันตนภาคสมัรใจ สามารถเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้ โดยมีทางเลือกส่งเงินสมทบ มี 3 อัตราดังนี้

  • อัตราเดิมจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเป็น 180 บาทต่อเดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตาย, ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร
  • อัตราเดิมจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเป็น 60 บาท มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ชราภาพ และตาย
  • อัตราเดิมจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเป็น 42 บาทต่อเดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ และตาย

ทั้งหมดนี้ นับเป็นสิทธิที่สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ ในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเช่นนี้นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

itax, ประชาชาติธุรกิจ, มติชนออนไลน์

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม ต้องทำยังไง?

เช็กวิธีรักษา ผู้ป่วยโควิด แบ่งตามสี-สิทธิ UCEP Plus ฟรี

สปสช. มอบ สิทธิบัตรทอง คัดกรองดาวน์ซินโดรม

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up