แอปติดตามโควิด

แอปติดตามโควิด หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงปลอดภัยทั้งครอบครัว

Alternative Textaccount_circle
event
แอปติดตามโควิด
แอปติดตามโควิด

ในสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อโควิด-19 แบบนี้ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็น่าเป็นกังวลไปหมด เพราะกลัวว่าจะได้รับเชื้อเข้าไปทางการหายใจ คุณพ่อ คุณแม่ หลายคนจึงพยายามหลีกเลี่ยงการออกไปในที่ชุมชน แม่น้องเล็กมี แอปติดตามโควิด มาแนะนำเพื่อคอยติดตามสถานการณ์กันค่ะ

แอปติดตามโควิด หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงปลอดภัยทั้งครอบครัว

DDC-Care

แอปติดตามโควิด

แอปพลิเคชันสำหรับเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถกรอกข้อมูลสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เป็นรายวัน โดยผู้ใช้แอปพลิชันจะต้องกรอกแบบคัดกรองตนเองรายวัน เป็นระยะเวลา 14 วัน ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันจะถูกใช้งานโดยกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง รักษา และควบคุมโรค ข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ที่ให้ข้อมูลได้

ThaiAlert

แอปติดตามโควิด

แอปพลิเคชันแจ้งภัยร้าย 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับภัยสังคมในอนาคต ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และยังสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมอาสาไว้ในระบบ และรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักคณะกรรมการพื้นฐาน

ใกล้มือหมอ

แอปติดตามโควิด

แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น รวมถึง อธิบายถึงรายละเอียดของโรคต่างๆ พร้อม Clip Video แนะนำการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกประวัติอาการเพื่อติดตามผลย้อนหลังได้ และยังสามารถค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อีกด้วย

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่าน “แอปติดตามโควิดหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงปลอดภัยทั้งครอบครัว” (ต่อ) คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up