สิทธิประกันสังคมฟรี

ต้องรู้! สิทธิประกันสังคมฟรี ที่เพิ่มมาในปี 2560

event
สิทธิประกันสังคมฟรี
สิทธิประกันสังคมฟรี

ในปี 2560 นี้ คุณพ่อ คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นสวัสดิการเพิ่มเติม 2 รายการ คือ การตรวจสุขภาพฟรีประจำปี และการรักษาทางทันตกรรมที่มีการเพิ่มวงเงินให้สามารถรักษาฟรีตามวงเงินที่กำหนด เราไปดู สิทธิประกันสังคมฟรี กันค่ะ

สิทธิประกันสังคมฟรี

1.การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

คุณพ่อ คุณแม่ผู้ประกันตน สามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่เลือกใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา โดยสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประกันสังคมในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ โดยมีรายละเอียดการตรวจสุขภาพ ดังนี้

  • การตรวจร่างกายตามระบบ

สิทธิประกันสังคมฟรี1.การตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยสามารถตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

2.การตรวจเต้านม โดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข อายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี โดยสามารถตรวจได้ทุก 3 ปี อายุ 40 – 54 ปี สามารถตรวจได้ทุกปี และอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ตามความเสี่ยง

3.การตรวจตา โดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปี สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง อายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ ทุก 1-2 ปี

4.การตรวจตาด้วยสาย Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ต้องรู้! สิทธิประกันสังคมฟรีที่เพิ่มมาในปี 2560” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up