รับเงินค่าไฟคืน

รับเงินค่าไฟคืน พ่อแม่ต้องลงทะเบียนอย่างไร?

event
รับเงินค่าไฟคืน
รับเงินค่าไฟคืน

จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้หลายครอบครัวต้องจำกัดการออกนอกบ้าน อาศัยอยู่แต่ในบ้าน ทำให้การใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลจึงมีมาตรการช่วยเหลือด้วยการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า มีเงื่อนไข และวิธีการอย่างไรบ้างที่จะได้ รับเงินค่าไฟคืน ไปอ่านกันเลยค่ะ

รับเงินค่าไฟคืน มีเงื่อนไขอย่างไร?

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า หรือค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นเงินที่ต้องจ่ายตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ละบ้านมีอัตราไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ซึ่งจะได้รับคืนต่อเมื่อยกเลิกใช้ไฟฟ้า แต่ช่วงนี้โควิด-19 ระบาด เราจึงจะได้รับเงินส่วนนี้คืนมาโดยไม่ต้องยกเลิก โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินคืน ได้แก่

  • ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
  • ต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ผู้วางเงินประกัน ณ เวลาที่มาแจ้งขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น
  • ผู้ที่จะขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ หลังจากนี้จะไม่ต้องวางเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

จะได้รับเงินค่าไฟคืนเท่าไหร?

จำนวนเงินที่ได้รับคืนในแต่ละบ้านไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์ที่ใช้อยู่ โดยมีอัตราเงินประกัน ดังนี้

รับเงินค่าไฟคืน

รู้หรือไม่? เงินที่จ่ายไปได้ดอกเบี้ยด้วย โดยมีเงื่อนไข คือ

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง ที่นำเงินสดมาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะได้รับการจ่ายคืนในรูปแบบดอกเบี้ย ปีละ 1 ครั้ง ตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย และกิจการขนาดเล็ก จะได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทย ทุก 5 ปี โดยจะเริ่มจ่ายในปี 2563

อ่านต่อ “วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าไฟคืน” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up