บริจาคเสื้อผ้าให้คนยากไร้ และเด็กน้อย ในที่ทุรกันดาร เรื่องง่ายๆพ่อแม่สอนลูกได้

event

บริจาคเสื้อผ้าให้คนยากไร้

วิธีเลี้ยงลูกให้มีน้ำใจ

ก็เพราะว่าความมีน้ำใจคือความรู้สึกดีๆ ที่มีให้ผู้อื่น รวมถึงความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการให้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นวิธีการที่จะสอนเด็กๆ ให้มีน้ำใจจึงต้องเป็นวิธีที่สามารถทำให้เด็กเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก่อน แล้วความมีน้ำใจของเด็กๆ ก็จะเกิดขึ้นเองโดยปริยาย!

ทำไมเวลาสอนลูกให้มีน้ำใจ เช่น บอกให้เด็กแบ่งของเล่นให้ผู้อื่นถึงไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ?

เนื่องจากการบอกไม่สามารถทำให้เด็กเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือเกิดความรู้สึกดีกับผู้อื่นได้ ในทางตรงข้ามกลับทำให้เด็กรู้สึกหวงแหนและเกิดความคับข้องใจ ครั้นแบ่งให้ก็กลัวว่าจะไม่ได้คืน แต่ครั้นไม่แบ่งก็เกรงจะถูกต่อว่าได้ เด็กจึงแบ่งให้เพราะความกลัวหรือตัดสินใจว่าจะไม่แบ่งก็เพราะความหวงที่เกิดขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ความมีน้ำใจเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ เราจึงไม่สามารถสอนเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนมีน้ำใจได้จากการพูดสอนด้วยปากเปล่าเท่านั้น  แต่ต้องทำให้ความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่เด็กๆ สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นเรื่องใกล้ตัว

ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กที่รู้จักให้ และเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่น จะเป็นที่รักของคนทั่วไป คุณพ่อ คุณแม่สามารถบ่มเพาะจิตใจที่ดีให้กับลูกน้อยได้ง่ายๆ และทำให้ลูกน้อยมีความมั่นใจในการทำความดีมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาเด็กๆ ในยุคดิจิตอล ที่ชอบหวงของ เห็นแก่ตัว และไม่มีน้ำใจ การเลี้ยงลูกให้มีน้ำใจ ควรมีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมตัวให้ลูกเป็นเด็กมีน้ำใจ

เด็กเล็กๆ ที่ยังไม่รู้ความ แต่มีอาการหวงของ การจะสอนให้ลูกน้อยรู้จักให้นั้น ควรเริ่มจากการอธิบายให้ฟัง ว่าเด็กหลายคนไม่ได้โชคดี เกิดมามีครอบครัวที่อบอุ่น มีพ่อแม่ที่เอาใจใส่ และเห็นวันเกิดเป็นวันสำคัญของเขา ลูกน้อยจะเริ่มรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่น และจะนึกอยากช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขบ้าง

2. แนะนำให้ลูกน้อยรู้จักการให้

โดยเริ่มจากของเล่นชิ้นที่ไม่ชอบก่อน หรือของเล่นชิ้นโปรดที่ไม่ได้เล่นแล้ว คุณพ่อ คุณแม่อาจพาลูกน้อยไปช่วยเลือกซื้อข้าวของสำหรับบริจาค ให้ลูกน้อยมีส่วนช่วย หลังจากนั้น ลองฝึกให้ลูกให้ สิ่งของที่คิดว่าคนอื่นต้องการจริงๆ เมื่อลูกได้ให้คนอื่น จิตใจของเขาจะพองโต รู้สึกดี มีจิตใจที่ดี เชื่อมั่นในความดีของตัวเอง และจะเป็นเด็กที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

บริจาคเสื้อผ้าให้คนยากไร้

3. ชื่นชมลูกเมื่อลูกเป็นเด็กมีน้ำใจ

เมื่อลูกน้อยทำความดี ด้วยการให้ หรือเสียสละ คุณพ่อ คุณแม่ อย่าลืมชื่นชม และอธิบายให้ลูกน้อยฟังว่า ผลของการให้จะเป็นอย่างไรต่อไป เช่น คนที่ได้รับจะดีใจ และมีความสุข อาจทำสมุดความดีเอาไว้ ให้ลูกน้อยบันทึกสิ่งดีๆ ที่ตัวเองได้ทำ

 

อันที่จริงแล้วเด็กๆ ทุกคนเกิดขึ้นมาพร้อมกับความปรารถนาที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุข แต่บางครั้งสิ่งแวดล้อมและวิธีการเลี้ยงดูทำให้เด็กๆ ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้และฝึกฝน วิธีการสอนลูกให้มีน้ำใจทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ จะช่วยปลูกฝังให้ลูกรู้ว่าความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่เขาทำได้และจำเป็นต้องกระทำ เพราะลูกมองเห็นได้ชัดเจนว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จากการที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ชวนลูกให้ร่วมทำ สนับสนุนให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการชื่นชมและพูดคุยถึงเรื่องนี้อีกครั้ง จนกระทั่งความมีน้ำใจนั้นเกิดความกระจ่างในใจของลูกแล้ว คุณพ่อคุณแม่จะพบว่า ความมีน้ำใจของลูกเรานั้นเกิดขึ้นได้ทันทีในพริบตา!

อ่านต่อ >> 4 เทคนิคง่ายๆ ในการปลูกฝังลูกเรื่อง “การให้” คลิกหน้า 3

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up