3 วิธี “สร้างบุญ บารมี” ให้ลูกก่อนเกิด!

event

การมีลูกที่ดี ย่อมเป็นยอดแห่งความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน แต่การที่พ่อแม่อยากได้ ลูกดีมาเกิด อย่าหวังเพียงตั้งความปรารถนา บนบาน หรือขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วให้สำเร็จสมประสงค์นั้นย่อมไม่มีทางสำเร็จได้ ซึ่งหากจะสำเร็จได้นั้น ต้องเกิดด้วยการทำเหตุให้สมบูรณ์จริงๆ

ปัจจุบันหากพ่อแม่อยากได้ลุกที่ดี ก็หาฤกษ์ดีๆ ในการคลอดลูก ซึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าส่งผลให้พ่อแม่ยุคใหม่ตัดสินใจเลือกวิธีผ่าคลอดมากขึ้น ด้วยเหตุผลทั้งด้านความสะดวก ปลอดภัย และทำให้คุณแม่เจ็บน้อยกว่า อีทั้งยังเพื่อกำหนดชะตาชีวิตเด็กตาม “ฤกษ์เกิด” ที่เสาะหามาตามความเชื่อเฉพาะตัว

อยากให้ ลูกดีมาเกิด มีบุญบารมี ต้องทำอย่างไร?

ดวงชะตามนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดทุกวันนี้เกิดเนื่องมาจากกฎแห่งกรรม ซึ่งคนที่จะมาเกิดขึ้นอยู่กับบุญวาสนา และความสัมพันธ์ในอดีตกับพ่อแม่ ซึ่งเด็กที่ได้รับการวางฤกษ์ในลักขณาที่ดีอาจจะเป็นบุญวาสนาของเด็ก ทว่าเมื่อวางฤกษ์เกิดแล้ว ควรแนะนำให้พ่อแม่สร้างบุญให้กับลูกตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิด

ลูกที่ดีมาเกิด

การจะได้ลูกที่ดีๆ มีบุญมาเกิดนั้น สามารถทำได้ สิ่งสำคัญคือ ทั้งพ่อและแม่ จะต้องตั้งอยู่ในความดีเสมอต้นเสมอปลาย และจะต้องไม่ก่อเวรกรรมกับคนหรือสัตว์อื่นๆ ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมไว้ในอดีตด้วย มิฉะนั้นคู่เวรมันก็อาจจะ แอบแฝง มาในรูปของลูกเพื่อตามมาล้างผลาญหรือมาล้างแค้นเพื่อให้หมดเวรกันไปก็ได้

ดังเช่นในคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเรื่องราวอยู่มากมายที่ลูกเกิดมาเพื่อล้างผลาญพ่อแม่ พอล้างผลาญเสร็จ กล่าวคือ พ่อแม่พินาศหรือวิบัติแล้วเขาก็ตายหรือจากไป จากคตินี้ ใครที่มีลูกล้างลูกผลาญ ก็จงสังวรไว้ให้มาก อย่าไปต่อเวรกรรมกับเขาเพิ่มขึ้นอีกเลย จงพยายามเอาความดีเข้าต่อในไม่ช้าเวรกรรมต่างๆ ก็ย่อมจะระงับหรือหมดไปเอง

สำหรับพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกดีๆ มาเกิดก็คงทำได้ไม่ยากนัก แต่จะต้องใช้เวลานานหน่อย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ควรเว้นจากบาปหรืออกุศลกรรมทุกชนิด

ลูกที่ดีมาเกิด

การจะเป็นพ่อแม่ที่มีลูก ซึ่งเกิดมามีบุญบารมีด้วยนั้นสิ่งสำคัญคือ คู่ชายหญิง (ว่าที่คุณพ่อคุณแม่) ต้องละเว้นกรรมไม่ดี และจะต้องทำในระยะยาวหรือทำจนตลอดชีวิต เมื่อเราไม่ทำบาปกรรม เราก็ย่อมจะไม่มีเวรกับใคร เมื่อเราไปแต่งงานและมีลูก เราก็ไม่มีลูกเวรมาเกิดข้อนี้มันค่อนข้างจะทำยาก แต่ถ้าเราทำได้ มันจะปลอดจากเวรได้แน่นอน

“การละเว้นกรรมไม่ดี คือการถือศีล 5 ส่วนการทำดีทันทีที่มีโอกาส คือการสร้างบุญเมื่อมีจังหวะทำบุญ แต่อย่าทำเกินตัว ส่วนการสวดมนต์ภาวนา คือการทำสมาธิให้จิตนิ่ง ซึ่งจะทำให้ร่างกายเดินอย่างมีระบบ และเกิดปัญญาญาณ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า พบแต่คนดีๆ มีเงินทองไม่ขาดมือ และเป็นการต่อบุญให้กับเด็กที่มาเกิด เด็กจะเกิดมามีอวัยวะครบ 32 มีบุญส่งเสริมให้พ่อแม่มีเงินทองเลี้ยงดู”

อ่านต่อ >> วิธีสร้างบุญ เสริมบารมี ให้ลูกก่อนเกิด” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up