เริ่มต้นดี เรียนรู้ได้ไวกว่า พัฒนาเด็กสมองไว ด้วย สฟิงโกไมอีลิน ในนมแม่

event

ถึงเทคโนโลยีจะก้าวรุดหน้าไปรวดเร็วเพียงใด แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลใจไปล่วงหน้า เพราะเทคโนโลยีเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น  ดังนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ คือการเตรียมความพร้อมให้ลูกรัก เลี้ยงลูกแบบแม่ Gen อนาคต ให้ลูกพร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ  สอนให้ลูกเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี และสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือได้เกิดประโยชน์สูงสุด

พัฒนาสมองเด็กให้แข็งแรง ด้วยสฟิงโกไมอีลิน พัฒนาเด็กสมองไว

สมองของลูกเป็นหัวใจหลักและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็น การได้ยิน หรือการเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่สมองของลูกกำลังพัฒนา สร้างเซลล์สมองและสารสื่อประสาทต่าง ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจากการวิจัยพบว่า ทารกที่มีพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน อาจส่งผลทำให้โอกาสของความสำเร็จในวัยเรียนและวัยทำงานแตกต่างกันตามไปด้วย ดังนั้นการเริ่มต้นส่งเสริมพัฒนาการของลูกตั้งแต่วัยทารกจึงเป็นการวางรากฐานสู่อนาคตให้กับลูก โดยปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกมี 2 อย่าง ได้แก่ โภชนาการที่ดี และการเลี้ยงดูที่ดี

สมองไว สร้างได้ด้วยสฟิงโกไมอีลินในนมแม่

โภชนาการที่ดี

คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมโภชนาการที่ดีให้ลูกแข็งแรงสมบูรณ์ ก้าวทันโลกได้ ด้วยการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกาย เสมือนการเติมวัตถุดิบให้เพียงพอ เพื่อบำรุงให้สมองของลูกพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า “สฟิงโกไมอีลิน” ในนมแม่ มีส่วนช่วยให้สมองเชื่อมโยงสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถส่งผ่านข้อมูลภายในสมองได้อย่างรวดเร็ว สามารถประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกน้อยเกิดการจดจำและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ไว สฟิงโกไมอีลิน จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการทำงานของสมอง ทั้งกระบวนการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และความเฉลียวฉลาด ช่วยในการคิด วิเคราะห์ จดจำ เป็นสารอาหารสมองที่สำคัญที่ลูกน้อยควรได้รับ โดยเฉพาะในขวบปีแรก ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองลูก ลูกน้อยจึงควรได้รับสารอาหารบำรุงสมองที่อยู่ในนมแม่อย่าง สฟิงโกไมอีลิน ที่สามารถให้ได้ต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 1 ขวบขึ้นไป และนานที่สุดเท่าที่จะให้ได้  เพื่อสร้างโอกาสที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของลูกในอนาคต

สฟิงโกไมอีลิน ช่วยพัฒนาเด็กสมองไว

เสริมทักษะลูกน้อย ด้วยสฟิงโกไมอีลิน พัฒนาสมองลูกน้อย

 

การเลี้ยงดูที่ดี

นอกจากการได้รับสารอาหารสำคัญอย่างสฟิงโกไมอีลิน เพื่อให้การเชื่อมต่อของสมองส่วนหน้าของลูกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ของลูกผ่านกิจกรรมในครอบครัว ด้วย ‘กิจกรรมแห่งสายใย’ สร้างช่วงเวลาคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว ฝึกกระตุ้นสมองของลูกน้อย เพื่อสร้างทักษะสมองขั้นสูง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อความสำเร็จในอนาคต

คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมทักษะ พัฒนาการทางสมอง และเสริมสร้างการเรียนรู้ของลูกได้ตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านการเล่น เพราะยิ่งเล่น สมองของลูกก็ยิ่งแล่น โดยมีเป้าหมายในการฝึกทักษะของลูก 3 เป้าหมาย ได้แก่

  • มีความจำดี นำไปใช้ได้ (Working Memory)

การฝึกทักษะให้ลูกผ่านกิจกรรมที่มีเป้าหมาย จะช่วยให้ลูกมี “ความจำเพื่อใช้งาน” หรือความจำที่สมองเก็บข้อมูลเอาไว้ เพื่อนำมาประมวลผลและดึงข้อมูลมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถกระตุ้นความสามารถในการจดจำของสมองส่วนหน้าของลูกผ่านการเล่น Flash card การอ่านหนังสือที่เหมาะกับอายุและความสนใจของลูก การเล่านิทานให้ลูกฟัง การอ่านหนังสือกับลูก แล้วชวนลูกคุย ฝึกลูกพูด เกี่ยวกับหนังสือที่อ่าน

  • รู้จักปรับตัว และยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility)

เป้าหมายต่อมาคือการมีความยืดหยุ่นทางความคิด รู้จักการพลิกแพลง แก้ปัญหาหลากหลายวิธี รวมไปถึงรู้จักการปรับตัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกให้รู้จักการแก้ปัญหาผ่านการเล่นบอร์ดเกมด้วยกัน

  • สามารถควบคุม และยับยั้งตนเอง (Inhibitory Control)

เป้าหมายสุดท้ายคือ ความสามารถในการทนต่อสิ่งยั่วยุทางอารมณ์ รู้จักยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมความต้องการของตนเอง รู้จักการคิดก่อนที่จะทำ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถกระตุ้นความสามารถในด้านนี้ของลูกผ่านการฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การต่อเลโก้ ต่อจิ๊กซอว์ ต่อบล็อก และปั้น playdough เป็นต้น

การเตรียมสมองของลูกให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ ด้วยการดูแลโภชนาการและการเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม คือการวางรากฐานเพื่ออนาคต ให้ลูกรักเติบโตไปสู่วัยเรียน และวัยผู้ใหญ่ได้อย่างเข้มแข็ง เพราะพัฒนาการทางสมองอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก มีผลต่อความฉลาด สติปัญญา ทักษะการเรียนรู้ และความสำเร็จของลูกในอนาคต ไม่ว่าในอนาคตนั้นจะเต็มไปด้วยความท้าทายหรือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ก็สามารถปรับความคิด เปลี่ยนมุมมอง พลิกจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ต่อยอดความสำเร็จไปสู่อนาคตได้ด้วยมือของเราเอง

 

 

คุณพ่อคุณแม่สามารถศึกษากิจกรรมการกระตุ้นสมองเพิ่มเติมได้ใน 
https://www.s-momclub.com/sphingomyelin-speed-brain

หรือ หากคุณแม่มีข้อสงสัย พัฒนาการสมองและการเรียนรู้ของลูกเพิ่มเติม สามารถปรึกษาทีมพยาบาล S-Mom Club ได้ตลอด 24 ชม.ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up