เบอร์โทรฉุกเฉิน

รวม เบอร์โทรฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยทุกคนต้องมี

event
เบอร์โทรฉุกเฉิน
เบอร์โทรฉุกเฉิน

6.สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

 • ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
 • ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
 • ธนาคารธนชาต โทร. 1770
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

เบอร์โทรฉุกเฉิน7.สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง

 • ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
 • ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
 • ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
 • กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
 • ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
 • บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
 • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 02-545-3321
 • สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. 02-288-7000 (สำนักงานสีลม), 02-356-1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), 02-545-3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
 • บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
 • สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
 • TAXI-RADIO โทร. 1681
 • แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-132-1888
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3191, 02-269-3199
 • แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3481, 02-269-3484
 • กรมการบินพลเรือน โทร. 02-286-0506, 02-286-0594
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. 02-624-5200

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “จำแนกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน” คลิกหน้า 5

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up