เบอร์โทรฉุกเฉิน

รวม เบอร์โทรฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยทุกคนต้องมี

event
เบอร์โทรฉุกเฉิน
เบอร์โทรฉุกเฉิน

จำแนกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ครอบครัวยุคใหม่อย่างเราๆ ต้องรอบคอบและทันสมัยอยู่เสมอ ยิ่งเวลาที่มีเรื่องฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อาจคาดคิด ทุกครอบครัวจึงจำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเอาไว้ใช้โทรขอความช่วยเหลือ เพื่อให้มีคนมาช่วยเหลือคุณพ่อ คุณแม่ และลูกน้อยได้ทันท่วงที หากจะจำแนกเบอร์โทรศัพท์ออกไปเป็นประเภทต่างๆ สามารถจำแนกได้ดังนี้

1.สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

 • แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
 • แจ้งอัคคีภัย-สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
 • ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
 • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
 • ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
 • กองปราบปราม โทร. 1195
 • อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
 • สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร. 02-241-2051
 • กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
 • ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

เบอร์โทรฉุกเฉิน2.สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

 • ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300
 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
 • หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
 • ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
 • ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “จำแนกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up