5 วิธีเตรียมความพร้อมให้ลูกก้าวทันเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าโลกเราปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการในเรื่องเทคโนโลยีที่ก้าวไกล รอบตัวเต็มไปด้วยความล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคนี้ ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีของเด็กสมัยใหม่จำเป็นมากค่ะ

วันนี้เราขอแนะนำ 5 วิธี ง่ายๆ จากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ ซิตี้แคมปัส ในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ สู่โลกดิจิทัลในอนาคต

1. กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น

เด็กๆ มักจะอยากรู้อยากเห็น อยากค้นหาคำตอบ และก็จะมีคำถามว่า ที่ไหน ใคร อะไร อันไหน อย่างไร เราจึงควรส่งเสริมให้เด็กๆ ตั้งคำถาม โดยคุณพ่อคุณแม่ และคุณครู ควรตอบในทุกๆ คำถามด้วยความจริง และใช้คำพูดและภาษาที่เป็นมิตรกับเค้า เพราะวัยเด็กเป็นวัยทีสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานชีวิต ประสบการณ์และความรู้รอบตัวทั่วๆ ไป ก็คือพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เค้าเรียนรู้เรื่องใหม่อย่างเทคโนโลยีได้ดีขึ้น

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี

2. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อความคิดสร้างสรรค์

เด็กๆ มักจะชอบจินตนาการ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ควรได้รับการส่งเสริมอยู่เสมอ แต่สภาพแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียนเหมาะสมที่จะให้เด็กๆ ได้สำรวจ และทดลองอย่างปลอดภัยหรือไม่ การจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเอื้อต่อจินตนาการ จะเปลี่ยนให้การวิ่งเล่นสนุกกับตุ๊กตาไดโนเสาร์ของเด็กๆ เป็นการพัฒนาทักษะสมองในส่วนต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ สังคม การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการแก้ปัญหา

มาร่วมสร้างจินตนาการ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้กันนะคะ

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี

3. ค้นหาคำตอบด้วยการสำรวจและทดลอง

การที่เราส่งเสริมให้เด็กได้สำรวจ ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง และทดสอบสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างเปิดกว้าง เช่น เมื่อเด็กๆ เล่นกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแค่การเทน้ำลงไปในแก้วที่เต็มอยู่แล้ว เพื่อทดลองว่าถ้าไม่หยุดเทจะเกิดอะไรขึ้น น้ำจะไปไหน หรือจะถ้าผสมสิ่งนั้นกับสิ่งนี้แล้วจะเป็นอะไร จะสามารถช่วยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลของโลกดิจิทัล รวมถึงการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสลับซับซ้อน

การพิสูจน์หาคำตอบผ่านการสำรวจและทดลองนอกจากจะช่วยให้สมองได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แล้ว ยังกระตุ้นความจำ ความคิดเชิงตรรกะ และความสามารถในการประมวลผลอย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะ

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี

4. ข้อควรปฎิบัติ: เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่เครื่องมือ

เราควรให้เด็กๆ ได้รู้จักกับเทคโนโลยีเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสม และไม่เป็นโทษต่อตัวเค้า แน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะไม่ให้เด็กได้เข้าใกล้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งถ้าใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี อย่างโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และโน๊ตบุ๊ค เมื่อไหร่ก็ตามที่จะให้เด็กๆ ได้ลองใช้ คุณพ่อคุณแม่สามารถกำหนดกับลูกว่าให้ใช้แค่ไหน ใช้อย่างไร และใช้เพื่ออะไร การเข้าถึงเว็บไซต์ รายการ และข้อมูลแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ และการเรียนของลูก โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าลูก เพราะเด็กๆ จะซึมซับและเข้าใจถึงความพอดีในการใช้จากพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่

ที่สำคัญที่สุดคือ การสอนลูกให้เข้าใจตั้งแต่ยังเล็กๆ ว่าสื่อเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ เหมือนค้อนมีไว้ตอกตะปู หรือช้อนส้อมที่ใช้ตักอาหาร มิใช่โลกแห่งความจริง และไม่ยึดติดกับโลกโซเซียล โดยเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสงสัยใคร่รู้ของเด็กๆ มาเจอกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือช่วยในการเดินทางสู่จุดหมาย พลังของเทคโนโลยีก็จะถูกนำมาใช้แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด

5. มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

เพราะมนุษย์ดำเนินชีวิตตามความเคยชิน การสร้างกิจวัตร และระเบียนแบบแผนในชีวิตตั้งแต่เด็กจึงมีความสำคัญ อย่างไรก็ตามชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ใดที่สามารถปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องยาก และมักจะเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของเราเสมอ แต่สิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้คือตัวเอง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมุมมองและความคิด บวกกับการเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่สามารถควบคุมได้ สิ่งไหนควบคุมไม่ได้ และให้ความสำคัญเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้ การเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป็นโอกาส

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี

โรงเรียนโชรส์เบอรี ซิติ้แคมปัส เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา (3-11 ปี) แห่งแรกของโลกที่นำหลักสูตรการออกแบบ วิศวกรรม และสถาปนิก (Design, Engineer, Construct – DEC) จากประเทศอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอนเด็กวัยแรกเรียน โดยภายในห้องเรียนภาควิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของเด็กๆ โดยเฉพาะ จะประกอบไปด้วยชุดแล็ปท็อปที่เพรียบพร้อมไปด้วยซอฟแวร์ CAD/CAM หุ่นยนต์ เครื่องปริ้นสามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ พื้นที่เวิร์กช็อป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งทออื่นๆ อีกมากมาย

 เตรียมพบกับหัวหน้าภาควิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เคที่ ฮอลแลนด์ ได้ในงานเปิดบ้านออนไลน์ ผ่านโปรแกรมซูม ในหัวข้อการออกแบบและเทคโนโลยี (Virtual Open House: Why Design & Technology?) ในวันเสาร์ที่ 30 ม.ค. นี้ เวลา 10.00 น. โดยคุณครูเคที่ จะมาร่วมพูดคุยกับคุณอแมนด้า เดนนิสสัน อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนโชรส์เบอรี ซิติ้แคมปัส ถึงความสำเร็จของการเรียนการสอนตามแนวทางโชรส์เบอรี สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเยี่ยมชมโรงเรียนออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 

WWW.SHREWSBURY.AC.TH/CITY   

FACEBOOK , INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE @SHBCITYCAMPUS

[email protected]

+66 2 203 1222

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up