เก็บยาในตู้เย็น

เก็บยาในตู้เย็น บริเวณไหนปลอดภัย ช่วยลดยาเสื่อมสภาพ

เก็บยาในตู้เย็น
เก็บยาในตู้เย็น

การเก็บรักษายาที่ถูกวิธี ควรเก็บอย่างไร?

โดยมากแล้วเวลาที่ได้ยามาทานจากโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นยาเด็ก หรือยาผู้ใหญ่ หากสังเกตดูจะพบว่าข้างหน้าถุงใส่ยา หรือข้างกล่องยาจะมีเขียนบอกถึงวิธีการเก็บรักษายาชนิดนั้นๆ ที่ได้รับมาว่าควรต้องเก็บรักษาอย่างไรบ้าง และนี่คือหลักการง่ายๆ ในการเก็บรักษายาเบื้องต้นที่ทุกครอบครัวสามารถนำไปใช้ได้ค่ะ

  1. ควรเก็บยาในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น และไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
  2. จัดเก็บยาแยกตามชนิดรูปแบบยาเตรียมได้แก่ ยาเม็ด ยาน้ำ และ ยาฉีด เป็นต้น โดยอาจเรียงตามตัวอักษร หรือ การออกฤทธิ์เพื่อให้ง่ายต่อการหายา และควรเก็บยาอย่างเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
  3. ยาที่เปิดใช้แล้วแต่ยังไม่หมดอายุ หากสังเกตว่าสี กลิ่น รสเปลี่ยนไป แนะนำให้ทิ้งไป ไม่ควรนำมาทาน
  4. ยาที่เสื่อมสภาพก่อนหมดอายุ ให้สังเกตได้ดังนี้

–  สี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจซีดลง เข้มขึ้น สีเปลี่ยน หรือมีรอยด่าง สีไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกัน

–  กลิ่น เปลี่ยนแปลง มีกลิ่นหืน กลิ่นที่เคยมีแล้วหายไป

– เนื้อยา หรือ เม็ดยา เปลี่ยนแปลง

– ยาครีม/ขี้ผึ้ง  เนื้อยาแยกชั้น เนื้อยาจับรวมเป็นก้อน เนื้อยาแห้ง เนื้อยาไม่เนียน

– ยาเม็ด  เม็ดยาแตกหรือยุ่ยเป็นผง แคปซูลบวม ผงยาในแคปซูลจับกันเป็นก้อน

– ยาน้ำ มีตะกอนทั้งที่เป็นยาน้ำเชื่อมหรือยาน้ำใส ตะกอนจับเป็นก้อนแข็งที่ก้นขวด (ยาน้ำแขวนตะกอน) ความหนืดข้นของยาเปลี่ยน ยาแยกชั้น

– ยาฉีด  เกิดการตกตะกอน  น้ำยาขุ่น ความหนืดเปลี่ยน(3)

อ่านต่อ >> “เก็บยาในตู้เย็น อย่างไรให้ถูกต้อง” หน้า 3

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up