ผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด

แม่เช็กก่อนซื้อ! นี่คือ 6 ผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด

event
ผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด
ผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด

กระทรวงเกษตรฯ เตือนแม่! เช็กก่อนซื้อ นี่คือ 6 ผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด และ ผักผลไม้ ที่ปลอดสาร 100% จะมีอะไรบ้าง ตามมาดูกันค่ะ

แม่เช็กก่อนซื้อ! นี่คือ 6 ผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด 2561

ผักและผลไม้ ถือเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับลูกน้อยในวัยที่กำลังเจริญเติบโต เพราะเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีดีต่อร่างกาย และยังมีคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใยอาหาร ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้ระบบการย่อย ระบบการขับถ่ายของลูกน้อยทำงานได้อย่างปกติอีกด้วย นอกจากนี้ผักและผลไม้บางชนิดยังมีสารพิเศษที่ช่วยทำหน้าที่คล้ายยาป้องกัน และรักษาโรคบางชนิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนเลือกซื้อผักและผลไม้ให้ลูกน้อยกินคุณแม่ต้องระวังให้ดี เพราะล่าสุดมีการตรวจพบว่าผักผลไม้ในตลาดมีสารพิษตกค้างอยู่หลายชนิด

ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวัง สารพิษตกค้าง ในผักและผลไม้สด ตามเกณฑ์มาตรฐานของไทย

โดยการดำเนินงานในปี 2561 คือ มีการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดทั้งหมด 41 ชนิดพืช รวม 7,054 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ ซึ่งมี ผัก ผลไม้ ที่ผ่าน มาตรฐานร้อยละ 88.8 และ ผลไม้ ผักที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด หรือ ไม่ผ่าน มาตรฐานร้อยละ 11.2

ซึ่งเมื่อนำปริมาณที่ตรวจพบในผักและผลไม้สด มาประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภค พบว่า… ร้อยละ 99.86 อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ซึ่งด้านกรมวิชาการเกษตร ได้เก็บตัวอย่างจากแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จำนวน 2,007 ตัวอย่าง และแปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) จำนวน 2,372 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่า… ตัวอย่างที่เก็บจากแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 93.7

ส่วนแปลงที่อยู่ระหว่างขอรับการรับรอง GAP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 91 ซึ่งทั้ง 2 แหล่ง มีผลการวิเคราะห์ใกล้เคียงกัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP โดยจะมีเกณฑ์ที่ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวด

 

เช็ก >> “ผักผลไม้ 6 อันดับ สารพิษตกค้าง-ปลอดสาร” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up