แพ็กเกจคลอด

อัพเดท แพ็กเกจคลอด ปี 2564 ร.พ. เอกชน 30 แห่ง ในกรุงเทพฯ

account_circle
event
แพ็กเกจคลอด
แพ็กเกจคลอด

แพ็กเกจคลอด – สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ และวางแผนเตรียมตัวคลอด อาจยังไม่แน่ใจว่า จะเลือกคลอดที่ไหนดี วันนี้ทีมงาน ABK เรามีตัวเลือกโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ  30 แห่ง มาให้พิจารณา เพื่อช่วยให้คุณแม่เลือกได้เหมาะสมกับตัวเองและลูกน้อย ราคาแพ็กเกจคลอดล่าสุด ของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งจะเป็นอย่างไร เรามาติดตามไปพร้อมกันเลยค่ะ

อัพเดท แพ็กเกจคลอด ปี 2564 ร.พ. เอกชน 30 แห่ง ในกรุงเทพฯ

แพ็กเกจ ค่าคลอดลูก โรพยาบาลเอกชน 30 แห่ง ในกรุงเทพฯ  

1. โรงพยาบาลวิภาวดี

 • คลอดธรรมชาติ  ราคา 46,900 บาท (นอนโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 62,900 บาท (นอนโรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

(Package คลอดบุตรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล ยกเว้นมารดาและ/หรือ ทารกมีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดหรือหลังคลอด)

หมายเหตุ:ไม่ครอบคลุมค่าแพทย์ช่วยผ่าตัด,ครรภ์แฝด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์สูตินรีเวช 24 ชั่วโมง โทร.0-2561-1111 ต่อ 2219, 2220

เว็บไซต์: www.vibhavadi.com

 

2. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 58,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 82,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)
 • ผ่าตัดคลอดลูกแฝด ราคา 98,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกสูตินรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก โทร. 02-625-9000 ต่อ 30230-1

เว็บไซต์: www.bch.in.th

 

3. โรงพยาบาลกรุงเทพ

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 82,500 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 115,500 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 3 คืน)
 • ผ่าตัดคลอดครรภ์แฝด ราคา 181,500 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 3 คืน)

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจคลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 1719

เว็บไซต์: www.bangkokhospital.com

แพ็กเกจคลอด
แพ็กเกจคลอด

 

4. โรงพยาบาลบางเทพธารินทร์

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 49,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด  ราคา 69,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร : 02-348-7000 ต่อ 3215-3217

เว็บไซต์: www.theptarin.com

 

5. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 มิถุนายน 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 43,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด  ราคา 60,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โทร 02-340-6499 หรือ 02-340-6488

เว็บไซต์: www.thainakarin.co.th

 

6. โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 31,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 48,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร.0-2109-1111

เว็บไซต์: www.bangpakok1.com

 

7. โรงพยาบาลบางปะกอก 9

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 45,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 55,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์สูตินารีเวช ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  โทร 02–109–9111 ต่อ 10213, 10214 Call Center : 1745

เว็บไซต์: www.bangpakokhospital.com

 

8. โรงพยาบาลบางโพ

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 33,900 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 43,900 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02 587 0144  ต่อ 2411 แผนกสุขภาพสตรี

เว็บไซต์: www.bangpo-hospital.com

 

9. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 85,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 3 คืน 2 วัน)
 • คลอดธรรมชาติ โดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง ราคา 99,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 3 คืน 2 วัน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 109,000 บาท (พักอยู่โรงพยาบาล 3 คืน 4 วัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์สูติ-นรีเวช โทร. 02-066-8888

เว็บไซต์: www.bumrungrad.com

 

10. โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมคลอดบุตรปกติ (แบบเหมาจ่าย 3 วัน 2 คืน)

 • ห้อง Suite ราคา 52,500 บาท
 • ห้อง Exclusive ราคา 51,200 บาท
 • ห้อง Premium ราคา 49,900 บาท

โปรแกรมผ่าตัดคลอดบุตร (แบบเหมาจ่าย 4วัน 3 คืน)

 • ห้อง Suite ราคา  74,000 บาท
 • ห้อง Exclusive ราคา 71,900 บาท
 • ห้อง Premium ราคา 69,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-433-8222, 02-433-5666

เว็บไซต์: www.chaophya.com

 

11. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรม ค่าคลอดลูก แบบเหมาจ่าย

 • คลอดธรรมชาติ (พักอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

แพ็กเกจ Gold ราคา 39,900 บาท

แพ็กเกจ Platinum ราคา 49,900

 • ผ่าตัดคลอด (พักอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

แพ็กเกจ Gold ราคา 49,900 บาท

แพ็กเกจ Platinum ราคา 59,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420

เว็บไซต์: www.paolohospital.com/th-TH/kaset

 

12. โรงพยาบาลพญาไท 3

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

คลอดปกติคุณแม่+ทารก (รวมค่าแพทย์ และพักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

 • คลอดธรรมชาติ แบบมาตรฐาน ราคา 51,500 บาท
 • คลอดธรรมชาติ แบบพรีเมี่ยม ราคา 55,500 บาท
 • คลอดธรรมชาติ แบบ Presidential Suite ราคา 87,500 บาท

ผ่าตัดคลอดคุณแม่+ทารก (รวมค่าแพทย์ และพักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

 • ผ่าตัดคลอด แบบมาตรฐาน ราคา 69,900 บาท
 • ผ่าตัดคลอด แบบพรีเมี่ยม ราคา 73,900 บาท
 • ผ่าตัดคลอด แบบ Presidential Suite ราคา 114,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3  โทร. 02-467-1111 ต่อ 3264-66

เว็บไซต์: www.phyathai.com

13. โรงพยาบาลเพชรเกษม 2

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

ห้องพิเศษ Superior  ราคา 23,900 บาท

ห้องพิเศษเดี่ยว Standard ราคา 21,900 บาท

ห้องพิเศษคู่ ราคา 19,900 บาท

 • ผ่าตัดคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

ห้องพิเศษ Superior  ราคา 39,000 บาท

ห้องพิเศษเดี่ยว Standard ราคา 37,000 บาท

ห้องพิเศษคู่ ราคา 34,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร. 02-455-5599 ต่อ 5191 , 6010

เว็บไซต์: www.petkasem2hospital.com

 

14. โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)
 • คลอดธรรมชาติไม่ได้ ต้องผ่าคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)  ราคา 78,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)  ราคา 77,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกสูติ – นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โทร 02-838-5555 ต่อ 10251, 10252

เว็บไวต์ : www.saintlouis.or.th

 

15. โรงพยาบาลสุขุมวิท

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 59,000 บาท ห้องเดี่ยว (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3วัน 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 79,000 บาท ห้องเดี่ยว (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4วัน 3 คืน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2A โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391-0011 ต่อ 356, 357

เว็บไซต์ www.sukumvithospital.com

 

16. โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

โปรแกรมราคา ค่าคลอดลูก ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 32,000 บาท (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3วัน 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 44,000 บาท (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4วัน 3 คืน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร. 02-066-8888

เว็บไซต์: www.synphaet.co.th/srinakarin/

 

17. โรงพยาบาลศิครินทร์

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย

 • คลอดธรรมชาติ ( พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน ) ห้อง VIP 55,000 บาท ห้อง Superior ราคา 48,000.00 บาท
 • ผ่าตัดคลอด ( พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน ) ห้อง VIP 74,000 บาท ห้อง Superior 65,000.00 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร. 1728, 0-2366-9900

เว็บไซต์: www.sikarin.com

 

18. โรงพยาบาลลาดพร้าว

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 30 มิถุนายน 2564

 • คลอดธรรมชาติ

ไม่รวมฝากครรภ์ ราคา 29,900 บาท

รวมฝากครรภ์ ราคา 34,900 บาท

 • ผ่าตัดคลอด

ไม่รวมฝากครรภ์ ราคา 42,900 บาท

รวมฝากครรภ์ ราคา 47,900 บาท

ติดต่อสอบถามรายละอียดเพิ่มเติม : โทร. ศูนย์สุขภาพสตรี 02-530-2556 ต่อ 2400, 2410

เว็บไซต์: www.ladpraohospital.com

 

แพ็กเกจคลอด

 

19. โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 36,000 บาท (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 48,000 บาท (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4วัน 3 คืน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  แผนกสูติ-นรีเวช ชั้น2 โรงพยาบาล ซีจีเอช โทร. 02 552 8777 ต่อ 2250 (08.00 – 16.00 น.)

เว็บไซต์: www.cgh.co.th/phaholyothin

 

20. โรงพยาบาลหัวเฉียว

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 30 มิถุนายน 2564

 • คลอดธรรมชาติ (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

ชุดสุดคุ้ม ราคา 33,000 บาท

ชุดพิเศษ ราคา 41,000 บาท

ชุดพิเศษ VIP ราคา 52,000 บาท

 • ผ่าตัดคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

ชุดสุดคุ้ม ราคา 45,000 บาท

ชุดพิเศษ ราคา 55,000 บาท

ชุดพิเศษ VIP ราคา 66,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสิทธิประโยชน์ คลินิกสูตินรีเวช โทร. 02-223-1351 ต่อ 3230, 3232

เว็บไซต์: www.hc-hospital.com

 

21. โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์

ราคาแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย ราคานี้อัพเดตถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 37,900 (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 49,900 บาท (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 1 อาคารปานนิติ โรงพยาบาลบี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร 02-994-8200-3 ต่อ 2103, 2104

เว็บไซต์ : www.bcaremedicalcenter.com

 

22. โรงพยาบาลประชาพัฒน์

ราคานี้สำหรับบัตรทอง (UC) และประกันสังคมเท่านั้น

ราคาคลอดแบบเหมาจ่ายนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ห้องคู่ ราคา 23,900 บาท ห้องเดี่ยว ราคา 29,900 บาท
 • ผ่าตัดคลอด ห้องคู่ ราคา 41,900 บาท ห้องเดี่ยว ราคา 48,900 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลประชาพัฒน์  โทร 02-427-9966

เว็บไซต์ : www.prachapat.com

 

23. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมและบัตรทองได้

ราคาคลอดแบบเหมาจ่ายนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ ราคา 35,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด ราคา 51,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกสูติ – นรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก Women Center โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร 0-2574-5000 ต่อ 8126, 8128

เว็บไซต์ : www.mongkutwattana.co.th

 

24. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 

ราคาคลอดแบบเหมาจ่ายนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ

แบบ Special ราคา 39,900 บาท

แบบ Special +1 ราคา 44,900 บาท

แบบ Special +2 ราคา 49,900 บาท

ฟรี สำหรับข้าราชการ

 • ผ่าตัดคลอด

แบบ Special ราคา 49,900 บาท

แบบ Special +1 ราคา 54,900 บาท

แบบ Special +2 ราคา 59,900 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกสิทธิประโยชน์ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4 โทร 02-514-4141 ต่อ 2805

เว็บไซต์ : www.paolohospital.com/th-TH/chokchai4

 

25. โรงพยาบาลบางมด

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมและบัตรทองได้

 • คลอดธรรมชาติ (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

W6 (เดี่ยว) ราคา 19,999 บาท

W9 (คู่) ราคา 26,000 บาท (หากมีประกันสังคมหรือบัตรทอง ราคา 21,000 บาท)

W9 (เดี่ยว) ราคา 28,500 บาท (หากมีประกันสังคมหรือบัตรทอง ราคา 25,000 บาท)

W10 (VIP) ราคา 35,000 บาท

W10 (Deluxe) ราคา 45,000 บาท

 • ผ่าตัดคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

W6 (เดี่ยว) ราคา 24,900 บาท

W9 (คู่) ราคา 39,000 บาท (หากมีประกันสังคมหรือบัตรทอง ราคา 32,000 บาท)

W9 (เดี่ยว) ราคา 46,000 บาท (หากมีประกันสังคมหรือบัตรทอง ราคา 37,000 บาท)

W10 (VIP) ราคา 49,000 บาท

W10 (Deluxe) ราคา 52,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลบางมด โทร 0-2867-0606 ต่อ 3503, 3504

เว็บไซต์ : www.bangmodhospital.com

 

26. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้

ราคาคลอดแบบเหมาจ่ายนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน ราคา 29,000 บาท

ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน (สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม) ราคา 28,000 บาท

 • ผ่าตัดคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน 41,000 บาท

ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน (สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม) ราคา 38,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง โทร 02-339-0000 ต่อ 2079-2080

เว็บไซต์ : www.kasemrad.co.th/ramkhamhaeng

 

27. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้

ราคาคลอดแบบเหมาจ่ายนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)  ราคา 37,500 บาท
 • ผ่าตัดคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน) ราคา 52,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โทร 0-2804-8959 หรือ 0-2804-8970 หรือ 0-2804-8960

เว็บไซต์ : www.kasemrad.co.th/Bangkae

28. โรงพยาบาลธนบุรี 2 

ราคาคลอดแบบเหมาจ่ายนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)  ราคา 40,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน) ราคา 67,900 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลธนบุรี 2 โทร 1645 หรือ 02-487-2100

เว็บไซต์ : www.thonburi2hospital.com

 

29. โรงพยาบาลนครธน

ราคาคลอดแบบเหมาจ่ายนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

แบบ Perfect ราคา 42,900 บาท

แบบ Premium ราคา 52,900 บาท

แบบ Platinum ราคา 69,900 บาท

 • ผ่าตัดคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 3 คืน)

แบบ Perfect ราคา 62,900 บาท

แบบ Premium ราคา 72,900 บาท

แบบ Platinum ราคา 89,900 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลนครธน โทร 02-450-9999 หรือ 02-000-9999

เว็บไซต์ : www.nakornthon.com

 

30. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ราคาคลอดแบบเหมาจ่ายนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • คลอดธรรมชาติ (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 3 วัน  72 ชม.)  ราคา 89,900 บาท
 • ผ่าตัดคลอด (พักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 4 วัน 96 ชม.)  ราคา 119,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์สุขภาพสตรี สุขุมวิท วิง ( อาคาร 2) ชั้น 1 โทร. 02-022-2555-6

เว็บไซต์ : www.samitivejhospitals.com

ข้อมูลทั้งหมดนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางโรงพยาบาลในภายหลังได้ ดังนั้นแนะนำว่าก่อนเข้ารับบริการฝากครรภ์ และรวมอัตราค่าคลอดบุตร รบกวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการใช้บริการกันอีกครั้งนะคะ ด้วยความใส่ใจและห่วงใยจากทีมงานแม่ ABK 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

5 ไอเท็มต้องมี เตรียมของใช้คุณแม่ ใกล้คลอดปี 2021

กินไข่แล้ว แผลผ่าตัดคลอด หายช้า-เป็นรอยนูน..จริงหรือ?

3 วิธี คลอดลูก คลอดแบบธรรมชาติ แบบผ่าคลอด หรือคลอดลูกในน้ำ คลอดแบบไหนดี?

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon