Self Esteem การเห็นคุณค่าในตนเอง สิ่งสำคัญที่ต้องสร้างให้ลูก

การเห็นคุณค่าในตนเอง นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรทำตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ เพราะเมื่อลูกโตไป สิ่ง ๆ นี้จะเป็นภูมิคุ้มกันเมื่อลูกต้องพบเจอกับความผิดหวัง

keyboard_arrow_up