แอปพลิเคชัน Monkey Stories

ภาษาอังกฤษกับความสำคัญในการต่อยอดอนาคต “Monkey Stories” แอปพลิเคชันที่ช่วยสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้แข็งแรงตั้งแต่เยาว์วัย

Alternative Textaccount_circle
event
แอปพลิเคชัน Monkey Stories
แอปพลิเคชัน Monkey Stories

เพราะการเลี้ยงลูกให้มีอนาคตที่ดีคือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีอนาคตที่สดใสคือการมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และหนึ่งในวิชาความรู้พื้นฐานที่ควรส่งเสริมให้ลูกน้อยค่อย ๆ เรียนรู้จนสามารถฝึกฝนทักษะในระดับที่เก่งขึ้นไปเพื่อต่อยอดการเรียนรู้และอนาคตที่สมบูรณ์ นั่นคือ “ภาษาอังกฤษ” เหตุใด ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นต่ออนาคตของบุตรหลาน และจำเป็นหรือไม่ที่คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังความรู้ด้านการใช้ภาษาให้บุตรหลานตั้งแต่อายุยังน้อย วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

ในโลกปัจจุบันที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน การเรียนรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระดับสากล ทุกเรื่อง “ภาษาอังกฤษ” ล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงข้อมูลให้กับคนทั้งโลก และเมื่อมองในระดับภูมิภาค หลังจากมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ประเทศไทยย่อมจำเป็นต้องปรับตัวในการติดต่อสื่อสารเพื่อขยายวงกว้างในการดำเนินธุรกิจ และนั่นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านั้น บุคลากรที่เป็นอนาคตของประเทศจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเริ่มปูพื้นฐาน สร้างความแข็งแรงในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินความจำเป็นอีกต่อไป

อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกให้ความไว้วางใจ ในการเข้ามาส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษของบุตรหลานให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคือ แอปพลิเคชัน “Monkey Stories” เรื่องราวและเกมการเรียนรู้โต้ตอบสำหรับเด็ก แอปพลิเคชันอันดับ 1 ที่จะเข้ามาเสริมทัพให้ลูก ๆ ของคุณได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน โดยหลักสูตรเนื้อหาที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการบูรณาการทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ด้าน เหมาะสำหรับเด็กในช่วงอายุตั้งแต่ 2 – 10 ปี

แอปพลิเคชัน Monkey Stories

แอปพลิเคชัน Monkey Stories ประกอบด้วยนิทานเชิงโต้ตอบที่มีมากกว่า 1,000 เรื่อง แบ่งระดับตามความยากง่าย โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนการเรียนรู้ของบบุตรหลานได้ด้วยตัวคุณเอง พร้อมหนังสือเสียงและเกมสนุก ๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ครบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเด็ก ๆ  สามารถเพลิดเพลินกับหนังสือเสียง เพลง หรือนิทานได้ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเปิดโหมดเครื่องบิน ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถร่วมสนุกไปกับการเรียนการสอนจากแอปพลิเคชัน Monkey Stories ได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว

หลักสูตรการเรียนการสอนของ Monkey Stories ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตามมาตรฐาน CCSS (Common Core State Standards) หลักสูตรการอ่านที่ยึดตามมาตรฐานกลางของสหรัฐอเมริกา ออกแบบการฝึกสะกดตัวอักษรตามธรรมชาติตามระบบการถอดเสียง เรียนรู้คำศัพท์ ไวยากรณ์ เพื่อบูรณาการเข้ากับทักษะการเขียนที่มีประสิทธิภาพ โดยแอปพลิเคชั่น Monkey Stories จะมีหลักสูตรหลากหลายที่เด็ก ๆ จะไม่รู้สึกถึงความกดดันเหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการฝึกออกเสียง  Monkey Stories ยังมีโปรแกรม Monkey Phonics โปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Monkey Stories เพียงที่เดียว เด็ก ๆ จึงหมดกังวลกับการออกเสียงสุดท้ายหรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ในการออกเสียง

ดังจะเห็นแล้วว่า การปูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ การมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่แข็งแรงไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยย่อมเป็นข้อได้เปรียบในการปูทางสู่อนาคตที่สดใส ให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเปิดกว้างทางวัฒนธรรมอย่างไร้ข้อจำกัดทางภาษา ถึงแม้ในบางครอบครัวที่อาจจะไม่มีเวลาในการหาติวเตอร์ที่เชื่อถือได้แต่ด้วยการพัฒนาอันกว้างไกลของเทคโนโลยีในปัจจุบันแอปพลิเคชัน Monkey Stories คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจและช่วยให้บุตรหลานมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน

 

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up