โรค hMPV คือ อะไร? ลงปอดเร็ว ป่วยนานไม่แพ้ RSV

ในถดูฝน โรคที่อันตรายและพบได้บ่อยคือโรค hMPV ซึ่ง โรค hMPV คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human metapneumovirus มีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก คล้ายไข้หวัดใหญ่

keyboard_arrow_up