โรคมือเท้าปาก อันตรายไหม กี่วันหาย สาเหตุเกิดจากอะไร

โรคมือเท้าปากกลับมาระบาดอีกแล้ว ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถม ต้องระวังโรคนี้ให้ดี

keyboard_arrow_up