CPR ช่วยชีวิตลูกจากการสำลัก ของติดคอ หากลูกหมดสติ

CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น ให้กลับมาหายใจ หรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ

วิธีทำ CPR ที่ถูกต้อง ช่วยชีวิตได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่

เวลาเห็นคนหมดสติ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับลูกน้อย คนในครอบครัว เช่น การสำลักอาหาร , เป็นลมหมดสติ , หมดสติจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ การช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างทันเวลา และถูกวิธีจะช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตได้ค่ะ กองบรรณาธิการ Amarin Baby & Kids มีคำแนะนำง่าย ๆ ในการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วย วิธีทำ CPR ที่ถูกต้อง

keyboard_arrow_up