ไข้ทับระดู ไม่ใช่อาการป่วยไข้ทั่วไป แต่อันตรายถึงชีวิต!

ไข้ทับระดู โรคที่ดูไม่น่ากลัวสำหรับผู้หญิงสมัยนี้ เพราะเป็นเพียงอาการไข้ขณะที่มีประจำเดือน จึงมองข้ามสัญญาณอันตรายที่นำไปสู่ ไข้ทับระดูที่มีสภาะวะโรคแอบแฝง

keyboard_arrow_up