โรงเรียนทอสี อยากให้ลูกเรียนดี มีความสุขและมีคุณธรรมไปพร้อมกัน อีกหนึ่ง โรงเรียนทางเลือก ตอบโจทย์พ่อแม่ยุคใหม่

School Visit วันนี้จะพามาเยี่ยมชม โรงเรียนทอสี โรงเรียนขนาดย่อม บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ใจกลางกรุงเทพฯ เป็น โรงเรียนทางเลือกโรงเรียนหนึ่งที่ ทีมแม่ ABK อยากแนะนำ เพราะที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถ้าคุณอยากให้ลูกเรียนดี มีความสุขและมีคุณธรรมไปพร้อมๆกัน รับรองว่าโรงเรียนนี้ตอบโจทย์แน่นอน โรงเรียนทอสีก่อตั้งโดย ครูอ้อน-บุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ช่วงปีแรกๆเปิดสอนแค่ระดับชั้นอนุบาล โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการอยากทำโรงเรียนสำหรับลูกหลาน ก่อนที่ภายหลังจะเปิดชั้นเรียนระดับประถมศึกษา 1-6 ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจาก พระธรรมพัชรญาณมุนี ( พระอาจารย์ ชยสาโร )ให้คำแนะนำหลักสูตรพุทธปัญญามาปรับใช้ โดยมีหลักการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ใช่แค่พัฒนาให้มีความรู้เพื่อที่จะไปสอบเพียงอย่างเดียว โดยนำพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต การจัดการเรียนการสอนใช้วิธีบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปในบทเรียน ให้เด็กๆ ได้ซึมซับวิถีพุทธในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติและเรียนรู้รอบด้านทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต สอนให้รู้จักความสุขแบบง่ายๆ ไม่ต้องไปแก่งแย่งหรือแข่งขันกับใคร แต่ให้แข่งขันกับตัวเองในวันนี้และที่ผ่านมา  เด็กๆจะพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขพร้อมเผื่อแผ่ให้คนรอบข้างและสังคม การเรียนจะเกิดตลอดเวลา พัฒนาได้ตลอดเวลา ทั้งเวลากิน เวลาอาบน้ำ เวลาเล่น สนามฟุตบอลภายในโรงเรียน แบ่งช่วงเวลาใช้งานตามตารางกิจกรรมของนักเรียน สถานที่รมณีย์ […]

โรงเรียนทางเลือก เลือกแบบไหนให้เหมาะกับเจ้าตัวน้อย

โรงเรียนทางเลือก เป็นอีกตัวเลือกของหลักสูตรทางด้านการศึกษาในยุคนี้ คุณพ่อคุณแม่ที่เล็ง ๆ หลักสูตรนี้อยู่ ลองดูข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจกันนะคะ

keyboard_arrow_up