โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รู้ก่อนป้องกันได้ ปลอดภัยต่อสุขภาพเด็กและครอบครัว

ทุกครอบครัวจะได้รับข่าวสารเตือนให้ระวังการติดเชื้อเจ็บป่วยจากไวรัสต่างๆ ที่มีระบาดขึ้นตามฤดูกาล รวมทั้งไวรัสที่ระบาดเข้ามาจากนอกประเทศ อย่าง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่ทุกครอบครัวควรเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุตร หลาน และทุกคนในครอบครัว ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีข้อมูลจากกรมควบคุมโรคมาบอกให้ทราบกันค่ะ

keyboard_arrow_up