แหล่ง โปรตีนจากธรรมชาติ ที่ลูกวัย 2-3 ปี ควรได้รับ

โปรตีนที่ได้จากอาหารมีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้ร่างกายของลูกเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย ยิ่งโดยเฉพาะลูกที่อยู่ในช่วงวัย 2-3 ขวบ ถือเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการสารอาหารอย่างหลากหลาย รวมทั้งโปรตีนที่มีประโยชน์จากแหล่งอาหารธรรมชาติด้วย

keyboard_arrow_up