เลี้ยงลูกวินัยเชิงลบ ส่งผลต่อพัฒนาการสมอง

ปัจจุบันการเลี้ยงลูกของพ่อแม่สมัยใหม่ ที่แยกบ้านออกมาเลี้ยงดูลูกกันเองตามลำพัง โดยที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่มาช่วยเลี้ยงดูแล ลูกหลานอยู่ด้วย ที่บางครั้งวิธีการเลี้ยงลูกแบบสมัยใหม่อาจเป็นการ เลี้ยงลูกวินัยเชิงลบ จากความไม่เข้าใจของพ่อแม่ที่ ส่งผลเสียไปกระทบต่อตัวเด็กได้โดยตรง

keyboard_arrow_up