เลี้ยงลูกวินัยเชิงลบ

เลี้ยงลูกวินัยเชิงลบ ส่งผลต่อพัฒนาการสมอง

เลี้ยงลูกวินัยเชิงลบ
เลี้ยงลูกวินัยเชิงลบ

ปัจจุบันการเลี้ยงลูกของพ่อแม่สมัยใหม่ ที่แยกบ้านออกมาเลี้ยงดูลูกกันเองตามลำพัง โดยที่ไม่มีญาติผู้ใหญ่มาช่วยเลี้ยงดูแล ลูกหลานอยู่ด้วย ที่บางครั้งวิธีการเลี้ยงลูกแบบสมัยใหม่อาจเป็นการ เลี้ยงลูกวินัยเชิงลบ จากความไม่เข้าใจของพ่อแม่ที่ ส่งผลเสียไปกระทบต่อตัวเด็กได้โดยตรง ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องนี้มาให้ทราบกันค่ะ

 

เลี้ยงลูกวินัยเชิงลบ คืออะไร?

เชื่อว่าพ่อแม่ที่มีประสบการณ์ในการมีลูก และเลี้ยงดูลูกมาก่อนหน้านี้ จะได้ยินวิธีการเลี้ยงลูกแบบวินัยเชิงบวก ที่พ่อแม่ เลี้ยงลูกแบบมีเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรงกับลูก ซึ่งอธิบายง่ายๆ คือ เมื่อลูกดื้อ ลูกเอาแต่ใจตัวเองขึ้นมาในบางครั้ง แทนที่พ่อ แม่จะใช้ความรุนแรงในการทำโทษลูก ก็เปลี่ยนวิธีการลงโทษให้นุ่มนวล ลดความเจ็บปวดจากการตีลง เช่น การให้ลูกเข้า มุมสงบอารมณ์ ด้วยวิธี Time out ที่อาจกำหนดเวลาตามอายุของเด็ก เช่น 5 นาที 10 นาที จากนั้นพ่อแม่ค่อยกลับมาคุยกับลูก ด้วยเหตุและผลที่ทำไมต้องลงโทษ การคุยกับเด็กที่อารมณ์สงบลงแล้วทั้งจากตัวพ่อแม่ และตัวของเด็ก จะทำให้เด็กเชื่อฟัง  และสำนึกคิดได้ว่าทำไมเขาถึงถูกลงโทษ เด็กคิดได้จากการกระทำของตัวเอง รู้สึกสำนึกผิด และเขาก็จะไม่ดื้อในสิ่งที่พ่อแม่ไม่อยากให้ทำอีกในคราวต่อไป

 

Must Read >> ต้นแบบอันทรงคุณค่า วิธีการเลี้ยงลูกของสมเด็จย่า ที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง

 

นั่นคือการเลี้ยงลูกแบบวินัยเชิงบวก ที่ผลของการเลี้ยงลูกด้วยวิธีนี้ จะส่งผลดีต่อตัวเด็กทั้งในระยะสั้น และระยาว ที่นี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องที่พ่อแม่ส่วนหนึ่งในปัจจุบันนี้ที่มีการ “เลี้ยงลูกวินัยเชิงลบ” ซึ่งทราบกันไหมว่าจริงๆ แล้วเราก็สัมผัสกับวินัยเชิงลบของตัวเรากันเองในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน แต่ทุกคนอาจไม่รู้ตัวกัน “วินัยเชิงลบ” คือการกระทำที่รุนแรงทั้ง การใช้คำพูด และการกระทำ  ที่หากคุณคือคนหนึ่งที่มีพื้นฐานเป็นคนที่มีวินัยเชิงลบอยู่ในตัว เมื่อวันหนึ่งได้มาเป็นพ่อแม่ คุณอาจเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงลบแบบไม่รู้ตัวก็ได้

และเพื่อให้พ่อแม่ทุกคนได้ทราบถึงผลเสียที่เกิดขึ้น ต่อการเลี้ยงลูกแบบวินัยเชิงลบ มาให้เข้าใจกันมากขึ้น เพื่อที่จะได้กลับไปปรับรูปแบบการเลี้ยงลูกจากวันัยเชิงลบ เปลี่ยนมาเลี้ยงลูกแบบวินัยเชิงบวกกันค่ะ

อ่านต่อ >> เลี้ยงลูกแบบวินัยเชิงลบ ส่งผลเสียต่อสมองมากนะ! หน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up