เทคนิคเปลี่ยนสูตรนมให้ลูก สูตรไหน เหมาะกับช่วงอายุใด?

นมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ซึ่งองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และหลังจากให้นมแม่ครบ 1 ปีก็ถึงเวลาเปลี่ยนมาเป็นสูตรนมผสมตามช่วงวัย และต้องได้รับอาหารตามวัยที่ครบ 5 หมู่ด้วยค่ะ

keyboard_arrow_up