ลูกไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ และมีพรสวรรค์พิเศษ

มีบทความน่าสนใจของหมอภา ทพญ.จีรภา ประพาศพงษ์ ที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเคล็ดลับในการประสบ ความสำเร็จ ในชีวิตของลูกน้อย ว่าลูกไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ แต่เกิดมาจากการสร้างสรรค์ประติมากรรมชิ้นเอกของพ่อแม่ ประกอบด้วยการเลี้ยงดูที่ส่งผลให้ลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์

9 สิ่งพื้นฐานที่พ่อแม่ควรสอนลูก ให้รู้จักการใช้ชีวิต!

อนาคตที่ดีของลูก … เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มาสร้างทักษะชีวิตให้ลูกน้อยรู้จักรับมือ กับการเผชิญชีวิตในอนาคตกันค่ะ

keyboard_arrow_up