11 เรื่องที่ ลูกต้องการจากพ่อแม่ ขอแค่นี้ ให้หนูได้ไหม?

เรื่องที่ ลูกต้องการจากพ่อแม่ พ่อแม่อาจนึกไม่ถึงหรือมองข้ามไป แต่มันคือความต้องการพื้นฐานของเด็ก ๆ ถ้าได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีกับชีวิต

keyboard_arrow_up