ต้องรู้! สิทธิประกันสังคมฟรี ที่เพิ่มมาในปี 2560

ในปี 2560 นี้ คุณพ่อ คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นสวัสดิการเพิ่มเติม 2 รายการ คือ การตรวจสุขภาพฟรีประจำปี และการรักษาทางทันตกรรมที่มีการเพิ่มวงเงินให้สามารถรักษาฟรีตามวงเงินที่กำหนด เราไปดู สิทธิประกันสังคมฟรี กันค่ะ

เงินประกันสังคมของพ่อแม่ ส่งต่อสู่ทายาทได้

เงินประกันสังคมที่คุณพ่อคุณแม่สมทบทุกเดือนนั้น มี 2 กรณีที่สิทธิประกันสังคมของพ่อแม่ส่งต่อสู่ทายาทได้ โดยครอบครัวและลูกหลานของเราเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์

keyboard_arrow_up