สาธิตพัฒนา…ปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้

จุดเริ่มต้นของโรงเรียนแห่งนี้มาจากกลุ่มผู้ก่อตั้งที่อยากให้ประเทศไทยมีโรงเรียนที่มีคุณภาพ

keyboard_arrow_up